Ekol hoca videolu ilköğretim lise dersler bedava ücretsiz üyeliksiz matematik kimya fizik biyoloji ingilizce sosyoloji psikoloji mantık geometri konu anlatımı soru çözümleri öss hazırlık çalışma kitapları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.sınıf 1.dönem 2.dönem 1.yazılı 2.yazılı 3.yazılı soruları cevapları 2013 2013 yıllık plan

Kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi konusu

Ekol hoca kpss dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi yine sizlere ekol hoca kpss öğretmenlerimizin hazırladığı kpss eğitim bilimleri dersleri başlığı altında gelişim psikolojisi konusu videolu anlatımı nı işleyeceğiz. Konuda, yapısalcılık davranışçılık psiko analitik yaklaşım sigmund freud erikson bilişsel yaklaşım nörö biyolojik yaklaşım yaklaşım türleri düşünürleri özellikleri tanımları ve birçok açıklaması vidyomuzdadır.

Kpss eğitim bilimleri sinif yönetimi konusu

Ekol hoca 2009 kpss 2010 2011 bölümümüzden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere şimdi sınıf yönetimi konusu videolu anlatımı yapacağız. Konuda, sınıf yönetimi nedir tanımı özellikleri açıklaması sınıfın özellikleri çok boyutluluk eşzamanlılık çabukluk öngörülemezlik açıklık etkili sınıf yönetiminin ilkeleri sınıf yönetiminde öğretmenin rolü ve birçok kavramın incelemesi vidyomuzdadır.

Kpss eğitim bilimleri araçsal koşullanma konusu

Ekol hoca kpss dersleri mizden merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca kpss eğitim bilimleri alanı hocamız Prof. Dr. Mustafa ERGÜN tarafından anlatılan eğitim bilimleri öğrenme araçsal koşullanma konusu videolu anlatımı aşağıdadır. Araçsal koşullanma konumuzda, öğrenme ve öğretmenin kurumsal ilkeleri temelleri kavramları özellikleri basamakları düzeni edimsel operant araçsal instrumental koşullanma sınama ve yanılma ödül ve ceza ödüllendirilen davranış öğrenilir thorndike öğrenmeye ilişkin temel düşünceleri bağlaşımcılık deneme ve yanılma hazır bulunuşluluk kanunu tekrar kanunu etki kanunu nedir açıklaması kimdir tanımı özellikleri hipotezi öngürüleri amacı ve birçok sorunun cevabı vidyomuzda..

Kpss eğitim bilimleri gelişim ve öğrenme konusu

Ekol hoca kpss ekibimiz hocalarından Prof. Dr. Mustafa ERGÜN hocamızın hazırladığı kpss eğitim bilimleri alanı dersleri nden herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere Mustafa hocamız tarafından gelişim ve öğrenme ana başlığı altında bilişsel gelişim ve dil gelişimi konusu anlatımı yapılacak. Konuda, piaget kimdir bazı temel kavramları özümseme uyumsama dengeleme piaget'in bilişsel gelişim kademeleri duyusal motor dönem gelişim aşamaları işlem öncesi dönem karekteristik davranış somut soyut işlemler dönemi davranışçı görüş psikolinguistik dil gelişim yaş tablosu evreleri nedir tanımı özellikleri kavramı gibi sorulara cevap veriyoruz.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme konusu

Ekol hoca kpss dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere kamu personeli seçme sınavı program geliştirme kavramı nedir tanımı özellikleri bölümleri ile ilgili kpss video hazırladık. Konuda, eğitim programı türleri ve özellikleri işlevsellik ve uygulanabilirsellik arasındaki farklar yatay dikey hedefler taksonomi genel hedef özel hedef nedir tanımı özellikleri maddeleri kavramı açıklaması aşağıdaki vidyomuzdadır.

Kpss eğitim bilimleri yöntem teknik dersi videolu anlatimi

Ekol hoca kpss eğitim bilimleri için hazırladığımız dersler den merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Bu dersimizde yine sizlere ekol hoca 2010 kpss eğitim bilimleri için hazırlanan öğretmenlerimiz sizlere şimdi yöntem teknik ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. Yöntem teknik temel kavramlar öğretme kavramı kuram teori öğretim stratejisi öğretim yöntemi öğretim tekniği sunuş yoluyla öğretim stratejisi anlamlı alış yoluyla öğrenme kullanıldığı yerler ve etkin kullanım etkileri öğretme tam öğrenme modeli öğrenci nitelikleri etkin ders katılım dönüt ve düzeltme pekiştireç ipuçları işaretler nedir tanımı özellikleri ne gerekir vidyoda anlatılıyor.
Video 1

Video 2

Kpss eğitim bilimleri öğrenme psikoloji konusu anlatimi

Ekol hoca videolu kpss dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere kpss eğitim bilimleri alanındaki ikinci ders videomuzu öğrenme psikolojisi konu anlatımı nı yapıyoruz. Konuda, öğrenme nedir öğrenmeyi etkileyen faktörler olgunlaşma uyarılmışlık aktarma transfer olumlu olumsuz aktarma güdü birincil güdüler ikincil güdüler ve daha birçok kavramın tanımı açıklası özellikleri nedir gibi sorulara cevap veriyoruz.

Kpss eğitim bilimleri gelişim öğrenme algi konusu

Ekol hoca kpss dersleri nden merhaba sevgili arkadaşlar. 2009 20010 Kamu personeli seçme sınavı eğitim bilimleri adayları için ekol hoca kpss eğitim öğretmenlerimiz sizlere dersleri videolu olarak anlatmaya başlıyor. İlk kpss eğitim bilimleri dersimizi sizlere Prof. Dr. Mustafa ERGÜN anlatmaya başlıyor. Konumuz gelişim öğrenme başlığı altında idrak algı nedir tanımı algıda seçicilik dikkat etme gibi kavramları içeren kpss eğitim bilimleri dersi aşağıdadır.

Cumhuriyet dönemi türk edebiyati konusu sorulari testi

Ekol hoca edebiyat hocalarımızdan Uğur hocamızın hazırladığı lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf edebiyat dersi videomuza hoş geldiniz. Şimdi sizlere öss edebiyat dersi cumhuriyet dönemi türk edebiyatı videolu online soru çözümleri yaprak testi deneme soruları ilgili çıkmış sorular ve birçok soru çözümleri ile aşağıdaki edebiyat vidyomuzda izleyebilirsiniz.

Edebiyat redif kafiye çeşitleri konusu sorulari testi

Ekol hoca ilköğretim beşinci sınıf 5.sınıf altıncı sınıf 6.sınıf orta bir yedinci sınıf 7.sınıf orta iki sekizinci sınıf 8.sınıf ortaüç türkçe lise 1 bir dokuzuncu sınıf 9.sınıf lise 2 iki onuncu sınıf 10.sınıf lise 3 üç onbirinci sınıf 11.sınıf lise 4 dört onikinci sınıf 12.sınıf edebiyat dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdiki vidyomuzda sizlerle kafiye çeşitleri redif konusu soruları testi yapacağız. Konuda, redif nedir tanımı kafiye uyak nedir tanımı kafiye çeşitleri yarım tam zengin cinaslı çapraz düz sarma kafiye ile ilgili soru çözümleri örnekleri össde çıkmış sorular sbsde çıkmış sorular lysde çıkmış sorular ygsde çıkmış sorular aşağıdaki vidyomuzdadır.

Edebiyat söz sanatlari konusu testi sorulari

Ekol hoca edebiyat dersleri nden merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca edebiyat öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan lise 1 bir dokuzuncu 9.sınıf lise 2 iki onuncu sınıf 10.sınıf lise 3 üç onbirinci sınıf 11.sınıf lise 4 dört onikinci sınıf 12.sınıf edebiyat konuları nda ve edebiyat yazılı soruları nda önemli yer tutan söz sanatları konusu testi soruları çıkmış sorular cevapları çözümleri aşağıdaki vidyomuzdadır. Konuda, teşbih benzetme sanatı istiare eğretileme sanatı kinaye mecaz-ı mürsel ad aktarması teşhis kişiselleştirme intak konuşturma tecahül-i arif hüsnü talil mübalağa abartma tezat zıtlık karşıtlık tevriye amacı gizleme telmih hatırlatma tariz taş atma tekrir tenasüp uygunluk istifham soru sorma tedric nida seslenme cinas aliterasyon seci ile ilgili sorular çözümleri de vardır.

10.sinif geometri uzayda vektör doğru düzlem konusu anlatimi

Ekol hoca lise geometri dersleri nden merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca öğretmen grubumuzda mustafa delidoğan hoca mızın hazırladığı onuncu sınıf lise 2 iki 10.sınıf geometri uzayda vektör doğru ve düzlemin analitik incelenmesi konusu videolu anlatımı aşağıdaki vidyomuzdadır. Konuda, uzayda dik koordinat sistemi iki nokta arasındaki uzaklık kürenin analitik incelenmesi koordinat düzlemlerine teğet küre denklemi ve birçok kavramla ilgili soru çözümleri testi de vidyomuzdadır iyi çalışmalar sınavlarınızda ekol hoca başarılar diler.

Türkçe tanzimat dönemi türk edebiyati sorulari testi

Ekol hoca türkçe dersimizden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ilköğretim altıncı yedinci sekizinci lise birinci ikinci üçüncü dördüncü sınıf tanzimat dönemi türk edebiyat konusu na hoş geldiniz. Sizlere tanzimat dönemi türk edebiyatı konusu össde çıkmış soruları çeşitli yaprak testleri örnek soru çözümleri ni ve online deneme sınavımızı aşağıdaki vidyomuzdan izlemeye başlayalım.

Türkçe anlatim biçimleri konusu sorulari testi

Ekol hoca türkçe dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ilköğretim altıncı yedinci sekizinci sınıf türkçe dokuzuncu onuncu onbirinci onikinci sınıf lar için de anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirmeyi yolları konusu soru çözümleri testi çıkmış sorular sbsde össde ygsde lysde çıkmış sorular ekol hoca kalitesiyle aşağıdaki vidyolarımızda online ücretsiz üyeliksiz bir biçimde seyredebilirsiniz.

Türkçe yazim kurallari sorulari testi

Ekol hoca türkçe dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere aşağıdaki ekol hoca vidyomuzda ilköğretim 6. 7. 8.sınıf türkçe lise 1 2 3 4 dil ve anlatım yazım kuralları konusu soruları testi ile online çözümleri sizler için bedava ve kayıt gerektirmeden izleyebileceğiniz vidyomuzdadır. Yazım kuralları konusu hakkında çıkmış sorular ilgili sınavlardaki cevap anahtarları ile karşınızdayız.

Türkçe noktalama işaretleri konusu sorulari testi

Ekol hoca ilköğretim türkçe lise dil ve anlatım dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere aşağıdaki türkçe dersi videomuzda noktalama işaretleri konusu soruları online yaprak testi sbsde lysde össde ygsde çıkmış sorular cevap anahtarları ücretsiz üyeliksiz anlatımlarımız ile ekol hoca kalitesiyle aşağıdaki vidyomuzdadır.

Türkçe ses bilgisi konusu sorulari testi

Ekol hoca türkçe dil ve anlatım dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ilköğretim türkçe dersi ses bilgisi konusu lise dil ve anlatım dersi ses bilgisi konusu kalın harfler sesli ince geniş harfler ulak küçük büyük ünlü uyumu ünlü değişimi yumuşaması ünsüz benzeşmesi sertleşmesi ünsüz türemesi ünlü düşmesi ek fiil düşmesi ünlü türemesi ünsüz daralması kaynaştırma nedir tanımı soruları testi online çözümlü cevapları soruları ücretsiz ttnetvitamin şeklinde aşağıdan izleyebilirsiniz.

Türkçe sözcükte yapı konusu sorulari testi

Ekol hoca türkçe edebiyat dil ve anlatım dersi testleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ilköğretim altıncı yedinci sekizinci lise 9.sınıf 10.sınıf 11.sınıf 12.sınıf dil ve anlatım sözcükte yapı ekler kökler biçim bilgisi basit türemiş birleşik sözcükler ek kök gövde çekim ekleri ad isim çekim ekleri eylem fiil çekim ekleri belirtme yönelme bulunma çıkma durum ekleri tamlayan iyelik aitlik eylem çekim eki nedir tanımı örnekleri soruları testi online konu kavrama testi ilgili çıkmış sorular yazılı sınav soruları ve cevapları cevap anahtarı aşağıdaki vidyomuzdadır.

Türkçe sifatlar konusu sorulari testi

Ekol hoca ilköğretim sbs türkçe lise öss yeni adıyla ygs 2010 ve lys 2010 edebiyat soruları ile karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Bu kapsamda ekol hoca türkçe gurubu öğretmenlerimizden yusuf hocamızın anlattığı sıfatlar konusu videolu soru çözümleri testi deneme yaprak testi ile aşağıdaki vidyomuzda sizlere birçok ilgili 2007 2008 2009 çıkmış soruları ve çözümleri cevapları nı sunuyoruz.

Türkçe edat bağlaç konusu sorulari testi

Ekol hoca ilköğretim 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf türkçe lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf dil ve anlatım (dla) dersine hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ekol hoca sözel grubu hocalarımız Şimdi sizlere türkçe dil anlatım yazılı soruları nda önemli yer tutan önemli konulardan biri olan edat konusu bağlaç konusu ünlem konusu soruları online yaprak testi örnek soru çözümleri sbs öss lys ygs çıkmış soruları ile aşağıdaki vidyoda karşınızdayız.

Fen ve teknoloji dersi elektroskop konusu anlatimi

Ekol hoca ilköğretim 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf fen ve teknoloji dersi lise 1 lise 2 lise 3 lise 4 fizik dersi nden merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere elektroskop nedir tanımı elektroskop yapraklarının açılması kapanması nasıl olur elektroskop genel bilgiler elektroskoba yüklü cisim yüksüz cisim dokundurulması ve ekol hoca birçok elektroskop kavramını anlatıyoruz.

Spot on 8 eight kitabi book sayfa page 44 videolu

Ekol hoca ingilizce dersimize hoş geldiniz. Ben ekol hoca ilköğretim lise ingilizce ekibimizden nurullah öktem. Bugün sizlerle birlikte ilköğretim 8.sınıf ortason sbs spot on eight ingilizce ders kitabı sayfa kırkdört 44. sayfasını işleyeceğiz. Sizlere spot on 8 english lesson book page 44 üncü sayfası nı vidyolu bir şekilde alıştırmaları exercise pratice çözüyor, cevapları sunmaya devam ediyoruz.

Türkçe cümlede anlam konusu testi sorulari

Ekol hoca ilköğretim 6. 7. 8. sınıf türkçe cümlede anlam lise 1 2 3 4 dil ve anlatım cümlede anlam konusu ndan herkese merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Sizlere ekol hoca türkçe hocaları grubu olarak iki parça videodan oluşan cümlede anlam konusu ile ilgili sorular testler örnekli anlatımlar online denemeleri ve konu kavrama testi nden oluşan videolar hazırladık. Bunları sbs öss düzeyi ortak paydada anlatmaya özen gösterdik iyi seyirler.
Video 1

Video 2

Türkçe sözcükte anlam konusu testi sorulari

Ekol hoca ilköğretim altıncı yedinci sekizinci sınıf lise 1 lise 2 lise 3 lise 4.sınıf türkçe dil ve anlatım dersleri nden herkese merhabalar. Ekol hoca türkçe öğretmenleri olarak bu dersimizde sizlere türkçe sözcükte anlam konusu soruları testi çözümleri online yaprak testi vidyosu ile aşağıdaki ekol hoca vidyosunda karşınızda olacağız. Konunun soru çözümlerinde önemli nokta soru köklerine iyi dikkat etmektir. Sözcükte anlam konusu sbsde ygsde lysde össde çıkmış sorular açıköğretim lisesi ve fakültesi için gereken bilgiler aşağıdaki vidyomuzdadır.

Türkçe isim ad konusu videolu anlatimi

Ekol hoca türkçe dil anlatım dersleri nden merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere türkçe adlar isimler konusu anlatımı yapacağız. İsim soylu sözcükler konusu nun alt konusu olan adlar isimler konusu olarak geçer müfradatta. Soylarına göre isimler adlar tekil çoğul topluluk örnek soru cümleleri sayılarına göre isimler adlar nedir tanımı özellikleri soruları testi sbs'de kpss'de öss'de çıkmış sorular özel tür isim ve birçok kavram aşağıdaki isimler konusu anlatımı nda..Türkçe edat bağlaç ünlem eylem fiil konusu anlatimi

Ekol hoca türkçe dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ilköğretim 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf lise dil ve anlatım dersi 9.sınıf 10.sınıf 11.sınıf 12.sınıf edat bağlaç ünlem eylem(fiil) konusu anlatımı yapacağız. Derste, eylem fiil nedir tanımı özellikleri örnek cümleler ekleri edat(ilgeç) örnek cümleleri soru edatı (mı,mi,mu) bağlaçlar de bağlacı ile bağlacı nasıl ayırt edilir ve bağlaçı ki bağlacı nasıl bulunur ünlemler konusu eylem nedir cümle üzerinde örnekleri sbsde çıkmış sorular testleri 2009 kpss, 2009 sbs, 2009 öss, 2010 lys kpss'de öss'de çıkmış sorular ilgili soru çözümleri yaprak testi anlatımı aşağıdadır.

Türkçe cümlenin öğeleri eylemde çati konusu

Ekol hoca ilköğretim 6.sınıf ortabir 7.sınıf ortaiki 8.sınıf ortason lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf öss lys kpss türkçe edebiyat dil ve anlatım dersleri ekibimiz adına merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eylemde çatı konusu ve cümlenin öğeleri konusu videolu anlatımı nı işleyeceğiz. İlk önce eylemde çatı konusu ile başlayalım. Eylemde çatı konusu ikiye ayrılır öznesine göre ve nesnesine göre etken eylem(fiil) edilgen dönüşlü işteş eylem geçişli geçissiz ettirgen (çatılı) oldurgan eylem nedir tanımı özellikleri örnek cümleleri soruları testi ile aşağıdaki vidyomuzda konu anlatımı yapıyoruz.

Öss 2009 biyoloji sorulari testi çözümleri

Ekol hoca biyoloji ekibimizin hazırladığı derslerden merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca ekibi olarak en güncel öss biyoloji testi soruları nı çözümlü cevapları nı vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2007 2008 2009 öğrenci seçme sınavı öss yeni sistemle lys biyoloji testi ni aşağıdaki iki parçalık vidyomuzda sizlere anlatıyor ekol hoca öğretmenlerimiz.
Video 1

Video 2
Mantik dersi öss testleri sorulari çözümleri

Ekol hoca lise sosyal bölümler öğrencileri için mantık dersleri ekibimizin hazırladığı vidyomuza hoş geldiniz sevgili öğrenci arkadaşlar. Sizlere aşağıda ekol hoca mantık dersi öğretmenlerimizin hazırladığı 2000 2001 2002 2003 20004 2005 2006 2007 2008 2009 yılı össde çıkmış mantık soruları testleri yaprak testi online deneme sınavları yazılı soruları örnek cevaplı soru çözümleri ile karşınızdayız.Fizik isi sicaklik genleşme össde çikmiş sorular

Ekol hoca fizik derslerinden merhaba öğrenci ve mezun dostlar. Ekol hoca fizik ekibimizden muharrem hocamız sizlere lise fizik konusu olan ısı sıcaklık genleşme konusu 2005 2006 2007 2008 2009 ve çeşitli yıllara ait lys soruları çözümü vidyomuz için aşağıda sizlere ısı sıcaklık genleşme yaprak testleri ve dersane deneme testleri soruları nı online ücretsiz bedava üyeliksiz olarak çözmeye devam ediyor.Fizik eşit kollu teraziler konusu anlatimi

Ekol hoca lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf fizik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şuanda sizlere ekol hoca ekibimizin fizik hocalarından mustafa hocamız lise fizik teraziler konusu anlatımı ve soru çözümleri soruları testleri vidyosunu hazırladık. Konuda, terazi nedir tanımı birimleri kilogram hektogram dekagram gram desigram santigram miligram teraziler konusu formülleri kuralları özel yollar ikinci çözüm yolları dersimizi online ücretsiz ve üyeliksiz olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.Fizik elektromotor kuvveti emk üreteçler konusu

Ekol hoca fizik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar.Şimdi sizlere lise fizik dersi sınıf ları için fizik elektromotor(emk) kuvveti konusu yani fizik üreteçler konusu videolu anlatımı yapacağız. Konuda, elektronların hareket yönü kapalı devre içerisinde elektrik akımı emk nedir tanımı elektromotor kuvvet nedir tanımı birimler formüller kuralları devrede gösterilişi soruları çözümleri testleri ilgili sorular çıkmış sorular online yaprak testi seri paralel ters bağlama gerilim konusu hakkında herşey aşağıdaki fizik elektıromotor kuvvet videomuzda..Madde ve özellikleri konusu videolu anlatimi

Ekol hoca ilköğretim ortabir 6.sınıf altıncı sınıf ortaiki 7.sınıf yedinci sınıf ortason 8.sınıf sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi lise 1 9.sınıf öss lys kimya madde ve özellikleri konusu videolu anlatımı na hoş geldiniz sevgili öğrenci arkadaşlar. Vidyomuzda sizlere ekol hoca kimya ekibimizden erhan hocamız, madde nedir maddenin tanımı maddenin özellikleri madde ve özellikleri eylemsizlik kütle hacim maddenin ortak özellikleri ayırt edici özellikleri örnekler madde konusu soru çözümleri testleri ve birçok kavram aşağıdaki maddenin özellikleri konusu vidyomuzda..Reaksiyon hizi videolu konu anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf kimya dersi reaksiyon hızı ve öss de yeni adıyla lysde sayısal bölümde çıkacak konular arasında olan mehmet günay ile ekol hoca kimya reaksiyon hızı konusu videolu anlatımı yapacağız. Konuda, reaksiyon hızı nedir tanımı örnek soru çözümleri özel sorular yaprak testi konu kavrama soruları össde çıkmış sorular lise kimya yazılısındaki reaksiyon hızı soruları ve birçok kaynaktan deneme soruları aşağıdaki vidyomuzdadır.6.sinif sbs ingilizce testleri sorulari videolu anlatimi

Ekol hoca ingilizce dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Ekol hoca matematik ekibi öğretmenlerimizden ahmet hocamızın altıncı sınıf ingilizce sbs ortabir ingilizce kitapçığı yaprak testi bölümü çalışma soruları amacıyla hazırladığımız aşağıdaki vidyomuzda simple present tense konusu işleniyor ve çeşitli 6.sınıf ingilizce s.present tense simple p. tense testleri exercise questions hazırlık çalışması altıncı sınıf seviye belirleme sınavı çalışma soruları yapıyoruz.
Video 1

Video 2

Kimyasal denge konusu testleri soru çözümleri

Ekol hoca kimya dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 3 11.sınıf kimya dersi denge konusu soru çözümleri testleri yaprak testi ile aşağıdaki vidyoda ekol hoca ekibimizin değerli hocalarından mehmet hocamızın anlatımları ile online lise üçüncü sınıf kimyasal denge testi derslerinizde ve lisans yerleştirme sınavı lys1 bölümünde inşallah yardımcı olacaktır.
açiköğretim fakültesi aöf özdeşlikler denklemler eşitsizlikler konusu

Ekol hoca aöf dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Fakülte (lisans) düzeyi bu anlatımları ekol hoca matematik grubu hocalarımızdan Prof. Dr. Orhan ÜZER, Prof. Dr. Yalçın KÜÇÜK ve Prof. Dr. Mehmet ÜREYEN hocaların anlatımlarıyla aöf açık öğretim fakültesi matematik özdeşlikler konusu denklemler konusu ve eşitsizlikler konusu anlatımları nı aşağıdaki vidyolarımızda siz açikögretim fakültesi öğrencileri için yapıyorlar.
Video 1

Video 2

aöf açiköğretim fakültesi sayilar kümeler konusu

Ekol hoca aöf açıköğretim fakültesi matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Aşağıdaki ekol hoca matematik dersi grubu hocalarımızdan Prof. Dr. Orhan ÖZER, Prof. Dr. Mehmet ÜREYEN ve Prof. Dr. Yalçın KÜÇÜK hocalarımızın hazırladığı bu dersimize hoş geldiniz. Şimdi sizlere açık öğretim fakültesi genel matematik dersi adı altında bu vidyoda, ilk aöf konusu olan matematik kümeler ve sayılar konusu nu anlatacağız.

8.sinif ingilizce kitabi spot on eight boşluk doldurmalari cevaplari

Ekol hoca ingilizce dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca ingilizce grubu öğretmenlerimizden nurullah hocamızın anlatımlarıyla ve örneklerle desteklediği ilköğretim sekizinci sınıf 8.sınıf spot on 8 eight ingilizce kitabı nız ile boşluk doldurma soruları nın cevapları nı vermeye devam ediyoruz. Şimdi spot on eight page 34 thirtyfour sayfa 34 ün cevapları nedir birlikte yapıyoruz.

Spot on eight kitabi aliştirmalari çözümü cevaplari

Ekol hoca ingilizce dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ilköğretim ortason 8.sınıf ingilizce kitabı spot on eight 8 kitabı book page sayfa 13 ün boşluk doldurma alıştırmaları ve exercise egzersizlerini ekol hoca ingilizce öğretmenleri ekibimizden nurallah hocamız ile birlikte çözmeye başlıyoruz.

Fizik durgun elektrik konusu anlatimi

Ekol hoca fizik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ilköğretim 6.sınıf ortabir 7.sınıf ortaiki 8.sınıf ortason fen ve teknoloji dersi lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf fizik durgun elektrik konusu videolu anlatımı yapacağız aşağıdaki vidyomuzda. Konuda, ekol hoca ekibimizle güvender yayınları işbirliğinde hazırlanan elektriklenme nedir tanımı özellikleri atomun yapısı ve elektrik yükleri sürtünme dokunma etki ile elektriklenme gibi konuları anlatıyoruz iyi çalışmalar.

10.sinif fizik enerji konusu testleri

Ekol hoca fizik dersleri ve testleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şİmdi sizlere lise ikinci sınıf 10.sınıf fizik enerji konusu soruları çözümleri cevapları denemesi yaprak testi online testi ile aşağıdaki vidyomuzda ekol hoca ekibimizden levent hocamızın anlatımları ile sizlere iyi bir şekilde anlatıyoruz herkese onuncu sınıf ve öss yeni adıyla lys de başarılar.

8.sinif ingilizce spot on 8 eight kitabi cevaplari

Ekol hoca ingilizce dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere şuanda müfredatta işlenen ilköğretim sekizinci sınıf 8.sınıf ingilizce spot on 8 eight ders kitabının boşlukları nı sizlerle birlikte dolduyuruz. Bu ekol hoca ortason sekizinci sınıf vidyomuzda spot on eight kitabı sayfa 1 bir 2 iki 3 üç 4 dört 5 beş 6 altı 7 yedi 8 sekiz 9 dokuz 10 on 11 onbir 12 oniki sayfadaki alıştırma boşlukları konu kavram denemeleri ni sizlere anlatıyoruz.

6.sinif 2008 sbs matematik sorulari ve cevaplari

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şİmdi sizlere altıncı sınıf lar için 2008 sbs matematik soruları çözümleri ni onur hocamız tarafından hazırlanan vidyomuzda aşağıda bulabilirsiniz. Ortabir sbs matematik testleri ile ilgili birçok soruyu sizlere anlatımlı bir şekilde ekol hoca ekibimiz çözmeye devam ediyor..

2009 öss geometri testleri sorulari

Ekol hoca geometri ekibimizden ben kemal hoca. Şimdi sizleri ekol hoca ekibi olarak ikibindokuz öğrenci seçme sınavı geometri testleri ne hazırlamak için ve 2009 öss geometri testi soruları başarınızı artırmak için aşağıdaki vidyomuzda soruları sizler için çözüyoruz ve geometri testi soruları başarınızı artırmak için vidyomuzu hazırladık. Artık yeni sistem 2010 lys de hazırlanmaya başlayalım.

çarpanlara ayirma soru çözümleri testleri

Ekol hoca matematik dersleri ve testlerinden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Sizlere şimdi 2009 öss sınavı matematik 1 bölümü çarpanlara ayırma soruları nda önemli yer kaplayan ve ayrıca müfredat sistemine göre lise 2 10.sınıf matematik çarpanlara ayırma konusu ile ilgili soru çözümleri testleri hemde bir yandan ekol hoca ekibiyle 2010 yeni lys sınavı na hazırlanıyoruz.
Video 1

Video 2

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Çarpanlara Ayırma Videolu Konu Anlatımı
1-A.Çarpanlara Ayırma Yazılı Konu Anlatımı
2.
Çarpanlara Ayırma Özel Sorular (Ahmet Hoca)
3.
Çarpanlara Ayırma Özel Sorular (Nejdet Hoca)
4.Çarpanlara Ayırma Özel Sorular (Mehmet Hoca)
5.Çarpanlara Ayırma Özel Sorular (1) (Tekin Hoca)
6.Çarpanlara Ayırma Özel Sorular (2) (Tekin Hoca)
7.Çarpanlara Ayırma Yaprak Testi (Togay Hoca)

2009 öss fizik sorulari çözümleri cevaplari

Ekol hoca fizik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca fizik öğretmenlerimizden muhammet çoruh hocamızın anlatımları ile ikibindokuz öğrenci seçme sınavı 2009 öss fizik bölümü testleri için hazırlanmaya devam ederken çok güzel bilgiler elde edeceğiz. Sizlere muhammet hocamız öss yeni adıyla lys fizik testleri sunuyor iyi çalışmalar..
Video 1

Video 2

Köklü sayilar soru çözümleri testleri

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca ekibimizin matematik öğretmenleri tarafından hazırlanmış eski adıyla öss matematik köklü sayılar konusu soru çözümleri testleri yeni adıyla lys1 bölümü köklü sayılar soruları testleri ile aşağıdaki vidyomuzda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Köklü Sayılar Videolu Konu Anlatımı (M.Ekol)
1.Köklü Sayılar Videolu Konu Anlatımı (M.Bardak)
1-A.Köklü Sayılar Yazılı Konu Anlatımı
2.
Köklü Sayılar Özel Sorular (Nejdet Hoca)
3.Köklü Sayılar Özel Sorular (Doğan Hoca)
4.Köklü Sayılar Özel Sorular (Mehmet Hoca)

7.sinif matematik 2.dönem yazili sorulari ve cevaplari

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca matematik grubu hocalarımızdan yasin hocamız aşağıdaki vidyomuzda ilköğretim yedinci sınıf ortaiki 7.sınıf matematik 2.dönem yazılı soruları ve cevapları nı videolu bir şekilde online olarak sizler için anlatımlı bir biçimde çözüyor. Ekol hoca matematik öğretmenleri olarak sizlere 7.sınıf ikinci dönem matematik 1. 2. 3. yazılı soruları için başarılar diliyoruz.
Video 1

Video 2

Elektrostatik konusu anlatimi

Ekol hoca fizik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Ben ekol hoca lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf fizik öğrencilerine hitap eden muhammet çoruh hocanız. Şimdi sizlere yeni müfredat sistemine göre lise üçüncü sınıf 11.sınıf fizik elektrostatik konusu videolu anlatımı yapacağız. Daha önce ayhan hocamız elektrostatik ve elektrik akımı konusu nu farklı bir kaynaktan sitemizde videolu bir biçimde anlatmıştı ben de sizlere alternatif bir anlatım sunmaya çalışıyorum iyi dersler. Konuda, pozitif negatif iyon kuantize elektrik akımı kuralları coulomb kanunu ndan ve birçok kavramdan bahsedip çeşitli örnek sorular çözüyoruz.

11.sinif geometri 2.dönem 2.yazili sorulari

11.sınıf lise 3 geometri 2.dönem 2.yazılı sorularıEkol hoca geometri dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 3 11.sınıf geometri 2.dönem 2.yazılı soruları nı yanda resim olarak sunuyoruz. Ekol hoca geometri ekibimizin hazırladığı ve lise üçüncü sınıf larda uyguladığı bu geometri sınavı nı isterseniz bilgisayarınıza farklı kaydedip yazıcınızdan çıktı alabilirsiniz.

11.sinif geometri 2.dönem 1.yazili sorulari

lise 3 11.sınıf geometri 2.dönem 1.yazılı sorularıEkol hoca geometri ekibimiz hocaları adına ben mesut hocanız. Herkese merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 3 11.sınıf geometri 2.dönem 1.yazılı soruları nı yandaki resim dosyasında paylaşıyoruz. İsteyen öğrencilerimiz resim dosyasını farklı kaydedip yazıcısından çıktı alarak ekol hoca lise üç ikinci dönem birinci geometri yazılı sınavı soruları na çalışabilir.

Edebiyat akimlari konusu anlatimi

Ekol hoca edebiyat dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise edebiyat dersleri kapsamında öss ve yeni adıyla lys ve ygs edebiyat bölümünde birçok soru çıkartan lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf edebiyat akımları konusu videolu anlatımı aşağıdadır. Konuda, klasisizm klasizm romantizm realizm naturalizm parnasizm sembolizm fütürizm dadaizm sürrealizm nedir tanımı özellikleri kuralları aşağıdaki vidyomuzdadır.

Fransiz edebiyati videolu konu anlatimi

Ekol hoca edebiyat dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlarımız. Ben ekol hoca edebiyat öğretmenleri grubumuzdan arzu hocanız. Sizlere edebiyat dersleri kapsamında lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf tm mf eşit ağırlık sosyal bölümleri ni de içeren ve öss de soru çıkartan batı edebiyatı genel başlığı altında latin edebiyatı nı daha önce işlemiştik. Şuanda da fransız edebiyatı konusu anlatımı ile aşağıdaki vidyoda karşınızdayız. Konuda, montaigne racine moliere la fontaine denemler fabllar roman hikaye örnekleri fransız edebiyatı yazarları kitapları

Limit ve süreklilik soru çözümleri

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere yeni müfredat sistemine göre artık onikinci sınıf işlenen limit konusu ile ilgili soru çözümlerini nejdet hocamız tarafından anlatacağız. Lise 4 12.sınıf matematik limit konusu testleri aşağıdaki vidyomuzda sizlere anlatılıyor.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Limit Videolu Konu Anlatımı (Mustafa Hoca)
2.Limit (Sağdan Soldan Gelen) Videolu Konu Anlatımı (Lisan Hoca)
3.
Limit Özel Sorular -1, -2 (Lisan Hoca)
4.Limit Özel Sorular (Lütfü Hoca)

özel tanimli fonksiyonlar testleri

Ekol hoca matematik dersleri ve testleri bölümümüz hocalarından ben nejdet kirpi hocanız. Sizlere ekol hoca matematik dersleri kapsamında yeni hazırladığımız vidyo dersimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda sizlere şimdi matematik özel tanımlı fonksiyonlar soru çözümleri testleri yle aşağıdaki vidyomuzda çeşitli sorular çözüyoruz.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Özel Tanımlı Fonksiyonlar Videolu Konu Anlatımı
2.
Özel Tanımlı Fonksiyonlarda Limit Videolu Konu Anlatımı (Lütfü Hoca)
3.
Özel Tanımlı Fonksiyonlar Özel Sorular (Mesut Hoca)
4.Özel Tanımlı Fonksiyonlar Özel Sorular (Lütfü Hoca)
5.Özel Tanımlı Fonksiyonlar Özel Sorular (Mehmet Hoca)
6.Özel Tanımlı Fonksiyonlar Çıkmış Sorular (Tekin Hoca)

üçgen konusu testleri

Ekol hoca geometri dersleri nden tüm öğrenci mezun öğretmen arkadaşlarımıza selamlar. Ben geometri ekolhoca öğretmenlerimizden mesut hoca. Siz arkadaşlarımıza şimdi ilköğretim lise ortak konuları ve düzeyine hitap edecek biçimde üçgen konusu ile ilgili soru çözümleri online yaprak testleri kapsamında aşağıdaki vidyomuzda sorular çözüyoruz.

sbs öss 2009 geometri testleri

Ekol hoca geometri dersleri ve testleri kapsamında ekol hoca geometri grubu öğretmenlerimizden ben mesut subaşı hocanız. Şimdi sizlere ilköğretim 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf sbs 2009 ve öss 2009 öğrencilerimize temel geometri testleri vererek kendinizi geliştirmenizi sağlamak istiyoruz. Alttaki vidyodaki soruları ilk önce siz çözmeyi deneyiniz.

üçgende kenarortay soru çözümleri testleri

Ekol hoca geometri dersleri ve testleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ilköğretim altıncı 6.sınıf yedinci 7.sınıf sekizinci 8.sınıf sbs matematik dersleri adı altında lise 1 dokuzuncu 9.sınıf lise 2 iki 10.sınıf lise 3 üç 11.sınıf lise 4 dört 12.sınıf geometri kenarortay konusu testleri soru çözümleri konu kavrama testleri ile ekol hoca geometri öğretmenlerimizden mesut subaşı hocamızın anlatımıyla konu kavrama testi aşağıdadır.

Eğik atiş deneyi vidyosu

Ekol hoca lise 3 11.sınıf fizik dersleri testleri ve deneyleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise üç fizik dersi nde işlenen 11.sınıf fizik konuları ndan olan atışlar konusundaki eğik atışlar bölümüyle ilgili deneyimizi sizler için gerçekleştiren ekol hoca fizik öğretmenlerinin vidyosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

öss ikibindokuz testleri soru çözümleri

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrencilerimiz. Ekol hoca matematik öğretmenlerimizinden ben behzat hocanız. Şimdi sizlere lise öğrencileri ni ve lise mezunları arkadaşlarımız ilgilendiren ve bu yıl öss ismiyle son olarak adlandıracağımız sistemdir. Sadece adı deşiyor içerikleri aynı. Yeni sistem iki aşamalı ygs ve lys sistemleri nden oluşuyor. Sizlere ekol hoca ekibi olarak öss 2009 çalışma soruları testleri ni aşağıdaki vidyolarımızda veriyoruz.
Video 1

Video 2

Video 3

öss 2009 matematik testleri soru çözümleri

Ekol hoca matematik dersleri ve testleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Bu sene siz öğrecilerimize ekol hoca ekibi olarak öss 2009 diye hazırlamamızın adıyla son senesi. Artık sistem değişiyor ve yeni sistemin adı lisans yerleştirme sınavı lys şimdi sizlere öss sistemi 2009 için sorular ve çözümleri ni aşağıdaki vidyolarımızda paylaşıyoruz.

öss matematik soru çözümleri testleri

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf matematik dersleri kapsamında şuanki adıyla öss yeni sistemdeki adıyla 2010 lisans yerleştirme sınavları yada lisans yerleştirme sınavı lys1 bölümü kapsamında geçen matematik dersleri ile ilgili soru çözümleri aşağıdaki vidyolarımızdadır.
Video 1

Video 2

Lisans yerleştirme sinavlari matematik testleri

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci ve mezun arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca ilköğretim lise matematik dersleri ve yeni sistem lisans yerleştirme sınavı lys1 bölümü (matematik) soruları testleri özel soruları çıkmış soruları ile lys 2010 2011 2012 ye yardımcı olmaya çalışacağız. Ekol hoca ekibimizin hazırladığı lys matematik soruları nı ilk önce siz çözmeye çalışıp sonra çözümü izlemenizi tavsiye ediyoruz. Trigonometri ağırlı bu videomuz çıkmış soruları içerir.

Lisans yerleştirme sinavlari 2010 matematik testleri

Ekol hoca matematik dersleri ve testleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca matematik ekibimizle yeni 2010 sistemiyle ilgili soru çözümleri ve ilgili testleri paylaşmaya devam ediyoruz. Lisans yerleştirme sınavları lys1 matematik geometri bölümü ile sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Behzat hocamızın hazırladığı bu özel lys1 2010 2011 çalışma soruları aşağıdaki vidyolarımızdadır.

Lys matematik testleri soru çözümleri

Ekol hoca matematik öğretmenleri adına herkese merhaba. Şimdi sizlere üniversiteye giriş in ikinci aşama sınavı olan lisans yerleştirme sınavı sınavları lys1 matematik ve geometri soruları testleri ile sizleri lys 2010 2011 2012 2013 ilgili soru çözümleri lys1 bölümü soruları ile aşağıdaki vidyolarda sizler soru çözümleri sunuyoruz. Videolarımızı pause yapıp ilk önce siz çözmeye denerseniz daha faydalı olabilir. Bu videomuzda daha çok polinomlar ağırlı olarak inceleyeceğiz.

Analitik geometri konusu sorulari testi

Ekol hoca geometri ekibimizin hazırladığı dersler den merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi ben size mesut subaşı hocanız olarak ekol hoca sitemizden lise dördüncü sınıf lise 4 12.sınıf analitik geometri testi soruları konu kavrama testi ilgili sorular dersanelerin denemesi ve test kitapları ndan yaptığımız derleme ile toplam iki ekol hoca vidyosunda birçok soru çözüyor ve sizlere öss yeni adıyla öys lys kpss de başarılar diliyoruz.
Video 1

Video 2

Parabol konusu soru çözümleri

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere matematik 2 bölümü nde lise 2 10.sınıf matematik parabol konusu ile ilgili ekol hoca ekibimizden zafer hocamızın anlatımlarıyla aşağıdaki vidyoda sizlere özel soru çözümleri sunuyoruz. Parabol konusu soruları testleri test kitapları yaprak testleri nden özel derlediğimiz soruları aşağıda çözüyoruz. Videomuzu pause yapıp ilk önce parabol soruları nı siz çözmeyi deneyebilirsiniz.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Parabol Videolu Konu Anlatımı (Mustafa Hoca)
2.
Parabol Videolu Konu Anlatımı (Özlem Hoca)
3.
Parabol Özel Sorular (Yaman Hoca)
4.
Parabol Özel Sorular (Nejdet Hoca)
5.
Parabol Özel Sorular (Mesut Hoca)
5-A.
Parabol Yaprak Testi

çemberin analitik incelenmesi konusu

Ekol hoca geometri dersleri nden merhaba öğrenci ve mezun arkadaşlar. Ekol hoca lise 4 12.sınıf geometri çemberin analitik incelenmesi konusu videolu anlatımı na hoş geldiniz. Sizlere öss yeni adıyla öys ygs kpss ye hitap edecek bir biçimde ekol hoca ailemizin hazırlamış olduğu çemberin analitik incelemesi konusu nda, merkezi ve yarıçapı bilinen çemberin denklemi çemberin genel denklemi çember denkleminin diskriminantı özellikleri formülleri nedir tanımı çemberin merkezi ve yarıçapı koordinatı ve birçok kavramı aşağıda işliyoruz ve soruları çözüyoruz.
Video 1

Video 2

Video 3

Vektörler videolu konu anlatimi

Ekol hoca geometri ekibimizin hazırladığı dersler den merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Ben ekol hoca geometri ekibinden mesut subaşı hocanız. Ekol hoca ailesi olarak şimdi sizlere lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf geometri vektörler konusu videolu anlatımı yapacağız. Ekol hoca konuda, düzlemde vektörler yönlü doğru parçası taşıyıcılar ters zıt yönlü parçaları eş aynı yönlü doğru parçası vektör nedir tanımı özellikleri eşit vektör birim vektör sıfır vektörü zıt ters vektör nedir vektörlerde toplama işlemi paralelkenar yöntemi çokgen yöntemi iki vektörün farkı bir vektörün reel sayı ile çarpımı analitik düzlemde vektörler bir vektörün uzunluğu normu ve birçok kavramı ve özellikleri açıklıyoruz.

Latin edebiyati videolu konu anlatimi

Ekol hoca edebiyat grubu hocalarınızdan ben arzu hocanız. Tüm öğrenci arkadaşlara merhaba. Şimdi sizlere lise 4 12.sınıf öss yeni adıyla iki aşamadan oluşan öys ygs ye girecek arkadaşları ilgilendiren lise 4 12.sınıf latin edebiyatı videolu konu anlatımı yapacağız. Konuda, latin edebiyatı nı 1.dönem(M.Ö 754-242) 2.dönem(M.Ö 242-78) ve 3.dönem(M.Ö 78 - M.S 76) yılları olarak üç bölümde inceleyeceğiz. Konuda cicero nutuklar cumhuriyet hitabet cumhuriyet dostluk o ödemdeki önemli şahsiyetleri ve latin edebiyatı özellikleri ni aşağıdaki vidyomuzda inceleyeceğiz.

Parabol konusu soru çözümleri testleri

Ekol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca lise 2 10.sınıf matematik ve ygs öys mat 2 bölümü konusu olan parabol konusu ile ilgili soru çözümleri yaprak testleri denemeleri nden özel seçilmiş sorular ı aşağıdaki vidyomuzda ekol hoca matematik öğretmenlerimizden mesut hocamızın anlatımlarıyla çözüyoruz.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Parabol Videolu Konu Anlatımı (Mustafa Hoca)
2.
Parabol Videolu Konu Anlatımı (Özlem Hoca)
3.Parabol Özel Sorular (Yaman Hoca)
4.Parabol Özel Sorular (Nejdet Hoca)
5.Parabol Özel Sorular (Zafer Hoca)
5-A.Parabol Yaprak Testi

temel benzerlik teoremi ve tales teoremi konusu

Ekol hoca geometri dersleri öğretmenlerimizden ben mesut subaşı hocanız. Şimdi sizlere ilköğretim sınıfları ve lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf geometri dersleri kapsamında sizlere geometri temel benzerlik teoremi ve tales teoremi videolu konu anlatımı yapacağız. Konuda, temel benzerlik teoremi tanımı özellikleri oranları örnek soru çözümleri tales teoremi oranları formülleri özellikleri ve birçok soruyu bulabilirsiniz.

Servet-i Fünun Edebiyati Konusu Videolu Anlatimi

Ekol hoca edebiyat dersleri ve testleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ben ekol hoca türkçe-edebiyat dersleri nden ahmet hocanız olarak lise 3 11.sınıf edebiyat servet-i fünun edebiyatı konusu videolu anlatımı ve fecr-i ati konusu anlatımı nı yapacağım. Servet-i Fünun edebiyatı 11.sınıf edebiyat yazılı soruları nda önemli bir yer tutuyor. Konuda, servet-i fünunda şiir özellikleri sanat sanat içindir anlayışı aruz ölçüsü serveti fünunda hikaye ve roman özellikleri realizm naturalizm edebi akımları fecri ati fecr-i ati konusu nedir tanımı özellikleri kuralları aşağıdaki vidyomuzda anlatılıyor.

Tanzimat Döneminde Türk Edebiyati

Ekol hoca edebiyat dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca edebiyat grubu hocalarınızdan ahmet hoca olarak batı etkisinde gelişen türk edebiyatı ana başlığında şimdi tanzimat dönemi türk edebiyatı videolu konu anlatımı nı yapacağız. Tanzimat döneminde gazetecilik ilk resmi gazete 1837 de açılan Takvim-i Vekayi dir. 1840 da açılan ikinci gazete Ceride-i Havadis ilk yarı resmi gazetedir. 1860 ta Şinasi ve Agah efendinin kurduğu Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir. 1862 de kurulan Tasvir-i Efkar yine özel bir gazetedir. Yine vidyomuzda tanzimat dönemindeki edebi eserler gazeteler nelerdir onların cevabını veriyor. Batılı anlamda ilk tiyatro Şair Evlenmesi dir. Tanzimat dönemindeki edebi akımlar nelerdir özellikleri yine aşağıdaki vidyomuzda anlatılıyor.

9.sinif matematik 1.dönem 1.yazili sorulari

lise 1 9.sınıf matematik 1.dönem 1.yazılı sorularıEkol hoca matematik dersleri ve testleri nden merhaba sevgili arkadaşlar. Ekol hoca matematik grubu öğretmenleri olarak sizlere üyeliksiz ve ücretsiz konu anlatımları ve soru çözümleri vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda şimdi sizlere lise 1 bir dokuzcuncu sınıf 9.sınıf matematik 1.dönem 1.yazılı soruları nı yandaki resimde sizlere sunuyoruz. Resmi farklı kaydedip, yazıcınızdan çıktı alıp çalışabilirsiniz. Herkese yazılı sınavınızda ve ygs öys de başarılar.

Bati Edebiyati ve Edebiyat Akimlari

Ekol hoca edebiyat dersleri nden merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca edebiyat öğretmenlerimizden arzu hocamız lise 4 12.sınıf batı edebiyatı ve edebiyat akımları videolu konu anlatımı nı yapacağız. Konuda, 19.yüzyıl edebiyatı klasik yunan edebiyatı homeros hesiodos komedi şairleri lirik şairleri latin edebiyatı ve birçok kavram aşağıda anlatılmaktadır.

Tarih eski çağlarda anadolu ve çevresi

Ekol hoca tarih dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca ekibi olarka lise 1 bir 9.sınıf lise 2 iki 10.sınıf lise 3 üç 11.sınıf lise 4 dört 12.sınıf tarih dersleri kapsamında şimdi de eski çağlarda anadolu(türkiye) ve çevresi videolu konu anlatımı nı yapacağız. Eski çağlarda anadolu ve çevresindeki kültür ve uygarlıklar anadolu medeniyetleri anadolu (küçük asya) tarih ile yazı arasındaki ilişki yazı ile ilgili önemli gelişmeler ne zaman bulundu hangi uygarlıklar kullandı ilkçağ ortaçağ yeniçağ yakınçağ anadolu devletleri siyasi sosyal ekonomik ticari toplumsal hukuki bilimsel teknik mimari dini gelişmeler yazının bulunması ve kullanımı anadolu uygarlıkları koloniler devlet yönetimi
Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Matematik asimptotlar ve fonksiyonlarin grafiklerinin çizimi

Ekol hoca matematik-geometri dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Ekol hoca matematik-geometri öğretmenleri grubumuzdan ben mesut subaşı. Bu dersimizde sizlere lise 4 dört 12.sınıf matematik asimptotlar ve fonksiyonların grafiklerinin çizimi videolu anlatımı nı yapacağız. Konuda, düşey asimptot yatay asimptot eğik ve eğri asimptot grafik çizimi nasıl yapılır özellikleri uygulama sıralaması polinom fonksiyonların grafikleri örnek soru çözümleri testleri aşağıdadır.

Tarih bilimine giriş konusu

Ekol hoca tarih dersleri nden merhaba sevgili arkadaşlar. Ben ekol hoca tarih dersleri ekibimizden erhan hocanız. Şimdi sizlere lise 1 9.sınıf tarih dersinin giriş konusu olan tarih bilimine giriş videolu konu anlatımı nı yapacağız. Tarih biliminin konusu yöntemi tasnifi (sınıflandırılması) tarihi olayların özellikleri olay olgu yazılı yazısız kaynaklar sentez birleştirme tenkit tarihe yardımcı bilimler arkeoloji kazı bilimi kronoloji takvim bilgisi paleografya epigrafya kitabeler bilimi filoloji dil bilimi sicillografi geneoloji şecere ve soy cetvelleri sosyoloji antropoloji etnografya diplomatik heraldik armala bilimi nümizmatik paralar bilimi tarih yazıcılığının evreleri nedir tanımı özellikleri ve birçok kavram aşağıdaki vidyolarımızda açıklanıyor.
Video 1

Video 2

Tarih

Ekol hoca tarih ve inkılap tarihi derslerimizden merhaba sevgili arkadaşlar. Ekol hoca ilköğretim ve lise tarih dersi öğretmenleri sema hocanız ve pelin hocanız sizlere çeşitli konu anlatımları ve soru çözümleri ni aşağıdaki listelerimizde bulabilirsiniz.

-##PELİN HOCA##-
1.Genel Tarih Bilgisi - İlkçağ Uygarlıkları (Medeniyetleri)
2.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
3.İslam Tarihi
4.Türk İslam Tarihi
5.Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ Tarihi (Avrupa Tarihi)
6.Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi
7.Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi
8.Osmanlı İmparatorluğu Kültür ve Uygarlığı
9.Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi
10.Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi
11.Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
12.19.Yüzyıl Islahatları
13.20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
14.Birinci (1.) Dünya Savaşı
15.Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
16.Kurtuluş Savaşı Siyasi Görüşmeler
17.Kurtuluş Savaşı Cepheleri ve Gelişmeler
18.Cumhuriyetin İlanı Siyasi Partiler
19.Atatürk Devrimleri ve İnkılapları
20.Cumhuriyet Dönemi Dış Politika

-##SEMA HOCA ve ERHAN HOCA##-
1.Tarih Bilimine Giriş
2.Eski Çağlarda Anadolu ve Çevresi
3.Türkiye TarihiSimyadan Kimyaya Konusu Anlatımı
4.Birinci Dünya Savaşı 1, -2, -3
5.Atatürk Devrimleri ve İnkılapları

12.sinif matematik 2.dönem 1.yazili sorulari

lise 4 12.sınıf matematik 2.dönem 1.yazılı sorularıEkol hoca matematik zümresi hocalarımızın hazırladığı ilköğretim ortaokul lise derslerinden merhaba. Şimdi sizlere eski adıyla öss yeni adıyla iki aşamalı lys ygs ye hazırlanan öğrencilerimize hitap eden lise dört 4 12.sınıf matematik 2.dönem 1.yazılı soruları nı yandaki resimlerde vereceğiz. Bu resimdeki bilgileri farklı kaydedip, yazıcıdan yazdırıp yazılı çalışma imkanına erişebilirsiniz.

9.sinif matematik 2.dönem 1.yazili sorulari

9.sınıf lise 1 matematik 2.dönem 1.yazılı sorularıEkol hoca lise matematik dersi bölümümüzden merhaba sevgili öğrenci dostlar. Sizlere ekol hoca matematik grubu hocaları olarak ilköğretim 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf ve lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf yazılı soruları nı vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yandaki resimde lise bir 9.sınıf matematik 2.dönem 1.yazılı soruları vardır. Resmi farklı kaydedip, çıktı alabilirsiniz.

Tarih kurtuluş savaşi cepheleri ve siyasi görüşmeler

Ekol hoca tarih dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlarımız. Şimdi sizlere ekol hoca inkılap tarihi sosyal bilgiler ekibimizden ben pelin enöz hocanız. Şimdi sizlere kurtuluş savaşı cepheleri ve siyasi gelişmeler konusu videolu anlatımı nı yapacağız. Konuda lozan görüşmeleri maddeleri nedenleri sonuçları amacı kapitülasyonlar patrikneler ve birçok kavram aşağıda anlatılıyor.

9.sinif matematik 1.dönem 2.yazili sorulari

lise 1 9.sınıf matematik 1.dönem 2.yazılı sorularıEkol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere ekol hoca matematik branşı öğretmenleri olarak okullarda uygulanan ve değerli hocalarımızın derlediği yazılı soruları nı veriyor. Bu kapsamda şimdide lise 1 9.sınıf matematik 1.dönem 2.yazılı soruları yandaki resim şeklindeki içeriklerdedir. Dilerseniz dokuzuncu sınıf matematik birinci dönem ikinci yazılı soruları nı farklı kaydedip, çıktı da alabilirsiniz.

Tarih osmanli devleti duraklama dönemi

Ekol hoca tarih dersleri ve testleri nden merhaba arkadaşlar. Ben ekol hoca inkılap tarihi grubu hocalarımızdan pelin hoca nız. Şimdi sizlere osmanlı imparatorluğu duraklama dönemi videolu konu anlatımı yapacağız. O dönemde nedenleri sonuçları padişahlık sisteminin bozulması sipahiler türk iran savaşı kasr-ı şirin antlaşması osmanlı devleti duraklama dönemindeki padişahlar ve birçok kavramı inceleyeceğiz.

Tarih atatürk devrimleri ve inkilaplari

Ekol hoca ilköğretim 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf sosyal bilgiler lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf tarih ve inkılap tarihi dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere inkılap tarihi atatürk devrimleri ve inkılapları konu anlatımı nı yapacağız. Zor bir konu olması dolayısıyla en çok soru çıkan konulardan biridir atatürk devrimleri konusu. Konuda, atatürk devrimleri miliyetçilik nedir ulusçuluk halkçılık laiklik cumhuriyetçilik milli egemenlik nedir tanımları nı ve birçok atatürk devrimleri soruları testleri ni bulabilirsiniz.
Video 1

Video 2

Video 3

Matematik olasilik soru çözümleri

Ekol hoca matematik dersleri ve testleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Ben ekol hoca matematik bölümü öğretmenlerinden nejdet kirpi hocanız. Şimdi sizlere ilköğretim lise matematik 2 bölümü sınıf ları için öss kpss yeni adıyla ygs lys sınavları için olasılık konusu soru çözümleri ilgili sorular deneme kitaplarından ve yaprak testlerden derlenmiş soruları aşağıda sizlere anlatıyoruz.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Olasılık Videolu Konu Anlatımı
1-A.Olasılık Yazılı Konu Anlatımı
2.
Olasılık Özel Sorular (Lütfü Hoca)
3.
Olasılık Özel Sorular (Nejdet Hoca) (2)

Matematik olasilik yazili konu anlatimi

olasılık konu anlatımıEkol hoca matematik dersleri nden merhaba sevgili öğrenci arkadaşlar. Şuanda sizlere ekol hoca sekiz kişilik matematik öğretmenleri kadromuzdan ben mustafa hocanız. Sizlere ilköğretim matematik dersi ve lise matematik 2 bölümünde işlenen ygs kpss lys öss sınavı nda çıkmış olasılık soruları barındıran bir konudan anlatım yapıyoruz. İsterseniz yandaki resmi farklı kaydedip, yazıcınızdan çıktı da alabilirsiniz.
Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Olasılık Videolu Konu Anlatımı
2.
Olasılık Özel Sorular (Lütfü Hoca)
3.
Olasılık Özel Sorular (Nejdet Hoca) (1)
4.Olasılık Özel Sorular (Nejdet Hoca) (2)

12.sinif matematik 1.dönem 2.yazili sorulari

12.sınıf matematik 1.dönem 2.yazılı sorularıEkol hoca lise matematik yazılı soruları nı ekol hoca matematik öğretmenleri olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi de lise 4 12.sınıf matematik 1.dönem 2.yazılı soruları nı yandaki resimden farklı kaydedip, yazıcınızdan çıktı alabilirsiniz. Bu yazılılar sizlere yazılınızda hangi tip sorular çıkabilir kaygılarınızın cevabıdır. Ekol hoca ailesi olarak sizlere iki aşamalı olan ygs ve daha sonra lys sınavızında başarılar.

Ekol Hoca Son Yorumlar


TOWERS