Ekol hoca videolu ilköğretim lise dersler bedava ücretsiz üyeliksiz matematik kimya fizik biyoloji ingilizce sosyoloji psikoloji mantık geometri konu anlatımı soru çözümleri öss hazırlık çalışma kitapları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.sınıf 1.dönem 2.dönem 1.yazılı 2.yazılı 3.yazılı soruları cevapları 2013 2013 yıllık plan

9.sinif kimya konuları videolu anlatımı ekol hoca

Ekol hoca dan merhaba arkadaşlar. Aşağıda sizlere 2012 öğretim yılına göre ayarlanmış ayrıntılı bir biçimde 9.sınıf kimya dersi videolu konu anlatımları ya da lise 1 kimya dersleri konu anlatımı listelerini ayrıntılı biçimde liste veriyoruz. ekol hoca ailesi olarak istediğiniz şekilde 9.sınıf kimya konuları ders anlatımları yazılı konuları soruları cevapları 1.dönem 2.dönem 1.yazılı 2.yazılı 3.yazılı videoları müfredata göre düzenledik aşağıdan bakıp izleyebilirsiniz. Ekol hoca yeni ygs ve lise müfredatında lise birlerin kimya dersi 5 ünite altında işlenmiştir. Bunlar sırasıyla; kimyanın tarihsel gelişimi, bileşikler, kimyasal değişimler, karışımlar ve hayatımızda kimya konularıdır. Biz bu konuları alt başlıklarını ayrı ayrı yazarak anlatmaya çalıştık. Yazılı sorularını da elimize geçtikçe eklemeye çalışacağız. İşte ekol hoca kimya 9.sınıf müfredatına göre düzenlenmiş güncel konu anlatımı ve soru çözümleri listemiz:
YENİ MÜFREDATA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR !
1.Simyadan Kimyaya Videolu Konu Anlatımı
2.Kimyanın Temel Kanunları Videolu Konu Anlatımı (Özkan Hoca)
2.Kimyanın Temel Kanunları Videolu Konu Anlatımı (Ramazan Hoca)
3.Kimyasal Bağlar Videolu Konu Anlatımı (Özkan Hoca)
3.Kimyasal Bağlar Videolu Konu Anlatımı (Ramazan Hoca)
4.Labaratuar Malzemeleri Videolu Konu Anlatımı
5.Bileşikler,Yükseltgenme Basamakları Videolu Konu Anlatımı
6.Element Kökleri Videolu Konu Anlatımı
7.Lewis Nokta Metodu Videolu Konu Anlatımı
8.Bileşiklerin Adlandırmaları Videolu Konu Anlatımı
9.Polarlık,Apolarlık ve Bağ Çekim Kuvveti Videolu Konu Anlatımı
10.Organik Bileşikler Videolu Konu Anlatımı
11.Kimyasal Değişmeler Videolu Konu Anlatımı
12.Reaksiyon Tipleri Videolu Konu Anlatımı (Özkan Hoca)
12.Reaksiyon Tipleri Videolu Konu Anlatımı (Ramazan Hoca)
13.Polimerleşme ve Hidroliz Videolu Konu Anlatımı
14.Karışımlar Videolu Konu Anlatımı
15.Karışımların Ayrılması Videolu Konu Anlatımı
16.Çözeltiler Videolu Konu Anlatımı
17.Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Videolu Konu Anlatımı
18.Çözünürlük Dengesi Videolu Konu Anlatımı
19.Hayatımızda Kimya Videolu Konu Anlatımı

LİSE 1 KİMYA YAZILI SORULARI ARŞİVİ
9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları
9.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
9.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
9.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

9.sinif hayatimizda kimya konusu videolu anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri kapsamında yeni müfredata göre hazırlanmış ve lise birlerin yani 9.sınıf kimya kitabının 5.ünitede geçen hayatımızda kimya konusunu sabun çamaşır sodası deterjan çamaşır sodası. Ekol hoca kimya temizlik maddelerinden sabun,deterjan ve çamaşır suyunun yapısı üzerinde çalışacağız. Sabun katı yada sıvı yağların -ki bu yağlar hayvansal yada bitkisel olabilir- kuvvetli bazlarla eritilmesiyle oluşturulur. Katı ve sıvı yağlara genel olarak trigliserit denilmektedir. Karbon sayısı 12 ve 18 arasında değişen karboksil asitleri(COOH) sodyum ve potasyum tuzlarına sabun deniliyor. Ramazan hocamızın anlatımıyla video üzerinde incelemelere devam edebiliriz.
9.sınıf Kimya
5.Ünite: Hayatımızda Kimya

A)Deterjan Sabun Çamaşır Sodası

Ekol hoca 9.sınıf hayatımızda kimya yaygın malzemeler kapsamında kireç harç beton cam ve bunların bileşenlerini incelemeye çalışacağız. Kireç taşı kalsiyumkarbonat şeklindedir. Sönmemiş kireç kalsiyumoksittir. Bunu sönmüş kireç haline getirmek için suyla reaksiyona sokuyoruz ve böylece kalsiyumhidroksit bileşiği oluşur. Sönmüş kireç tepkimesi özellik olarak ekzotermiktir. Sönmüş kirecin inşaat malzemeleri olarak kullanımının en önemli sebebi yapıştırıcı özelliğidir. Sönmüş kireç kumla karıştırıldığında kireç harç elde edilmiş olur. Reaksiyon açılımı olarak kalsiyum hidroksitin havadan aldığı karbondioksitle bu madde oluşuyor. Devamını videomuzda izleyebiliriz.
B)Beton Cam ve Seramik

Ekol hoca dokuzuncu sınıf müfredatına yeni eklenen son ünite hayatımızda kimya konusu alaşımlar ve boyaları inceliyoruz. Boya bir karışımdır. Boyaların oluşumundaki etkenler pigmentler(renklendirici ve örtücüler), bağlayıcılar, çözücüler(incelticiler) ve kimyasal katkılardır. Çözücülere örnekler su,aseton,toluen örnek olabilir. Reçine bir bağlayıcı maddedir. Titanyum,çinko-oksitler de örtücüler grubuna girebilir. Sırasıyla bu ayrımın da özelliklerini ekol hoca videomuzda incelemeye çalışıyoruz.
C)Boyalar ve Bileşenleri

Lise 1 hayatımızda kimya fotosentez,sindirim,solunum konusunu incelemeye çalışacağız. Fotosentez karbondioksit ve su harcayarak güneş ışığı ve klorofil sayesinde besin ve oksijen üretmek yani inorganik maddelerden organik maddeler üretme yöntemidir. Fotosentez bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir. Biyolojide incelenen fotosentez kimya dilinde glikoz polimerleşir selüloz ve nişasta oluşur denilebilir. Yine konuda oksijenin kana geçişi karbondioksitin atılması gibi döngüleri de anlatacağız.
Ç)Fotosentez Sindirim ve Solunum

Hayatımızda kimyanın son alt başlığı olan çevre kimyası konusunda değişik kimya ile ilgili maddelerin olumlu ve olumsuz yönlerini çevre kirliliğini yapan zararlı maddeleri çevreye yayan kaynakları kirletilen ortamları endüstri(sanayi) çevre ve enerji ilişkilerini inceleyeceğiz. Gübrelerin çevreye etkisinde kimyasal gübre ph'ın çevreye etkisi fosfat miktarı yüzey aktif maddeler temizlik maddelerinden deterjanın içinde bulunan olumsuz maddeler havayı kirleten gazlar ve etkilerini ve daha birçok ayrıntıyı birlikte incelemeye başlayalım.
D)Çevre Kimyası

9.sinif kimya karişimlarin ayrilmasi konusu anlatimi

Ekol hoca yeni müfredata göre kimya dersleri kapsamında sizlere dördüncü ünitede yer alan lise 1 9.sınıf kimya karışımların ayrılması konusu videolu anlatımını yapmaya çalışacağız. Karışımlar, iki yada daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden birleşmesiyle oluşurlar. Karışımları birbirinden ayırmak için, bileşenlerin tanecik boyutu, çözünürlük, yoğunluk, erime ve kaynama noktaları gibi fiziksel özelliklerden yararlanılarak ayrıştırıldığını göreceğiz. Tanecik boyutundan yararlanarak ayırma ise kendi içerisinde ayıklama,eleme,süzme(filtrasyon) ve diyaliz yönetimleri olarak ayrılır. Ayıklama yöntemini günlük hayatta çalışma gücünün ucuz olduğu örneğin Çin gibi ülkelerde elle kahve,pirinç,nohut vs. ayrılabilir. Demir(Fe),Nikel(Ni),Kobalt(Co) gibi metalleri mıknatıs yöntemiyle rahatlıkla ayırabiliriz. Eleme yöntemi yine katı+katı maddeleri ayırmak için tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan metottur. Çakıl taşlarının ince kumdan, yabancı maddelerden ayırmak için bu yöntemden faydalanılır.
Süzme(filtrasyon) katı+sıvı ya da katı+gaz maddeleri ayırmak için kullanılabilir. Kirli havadaki toz ve kiri bu şekilde ayırabiliriz. Süzme mantığıyla çalışan diğer metot da diyalizdir. Kolloit karışımların ayrılmasında kullanılır. Videomuzda devamını izleyebilirsiniz.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Karışımlar Videolu Konu Anlatımı
2.Çözeltiler Videolu Konu Anlatımı
3.Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Videolu Konu Anlatımı
4.Çözünürlük Dengesi Videolu Konu Anlatımı

Çözünürlüğü etkileyen etkenler konusu videolu anlatim

Ekol hoca yeni müfredata göre 2011 2012 2013 öğretim yılı planında yer alan ve ygs 2012 de soru çıkartması muhtemel ekol hoca lise 1 9.sınıf kimya dersleri kapsamında çözünürlüğe etki eden faktörler videolu konu anlatımını ramazan hocamızın üslubuyla anlamaya çalışacağız. Çözünürlük nedir belirli bir sıcaklıkta belirli bir çözücüyle çözünen maddenin kütlesidir. Her madde her madde içerisinde çözünmemektedir. Basınç, sıcaklık, çözücünün cinsi ve çözünenin cinsi temel belirleyici özelliklerdir. Katıların çözünürlüğü sıcaklıkla artabileceği gibi azalabilir de. Çözünürlük katı maddenin parçalarının küçültülmesi ile artmaz; sadece hızını artırır.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Karışımlar Videolu Konu Anlatımı
2.Çözeltiler Videolu Konu Anlatımı
3.Çözünürlük Dengesi Videolu Konu Anlatımı

Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi Konusu Anlatimi

Ekol hoca biyoloji dersleri nde sizlere daha önce videolu anlatımını da yaptığımız 9.sınıf lise 1 ve ygs biyoloji yönetici moleküller ve protein sentezi konu anlatımını yapmaya çalışacağız.
Nükleik Asitler
DNA ve RNA yapılarına nükleik asit denir. DNA hücrede çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarda; RNA ribozomun yapısında, sitoplazma ve çekirdekte bulunur.
Nükleik asit yapısıNükleik asitler genel olarak fosfat(H3PO4), riboz(şeker) -ki bu iki molekül fosfodiester bağıyla- ve azotlu organik baz -şeker ve baz arasında da glikozit bağıyla bağlı- birimlerden oluşmuştur.
i)Azotlu Organik Baz: Genel olarak bulundurduğu halka sayısına göre pürin ve pirimidin olarak ayrılır. İki halkaya sahip olan pürin, hem DNA hem RNA'nın ortak bazları Adenin ve Guanin'dir.
Pirimidin ise tek halkalıdır. Bu bazlardan DNA ve RNA'nın ikisinde de bulunması sebebiyle ortak özellik de sayılan Sitozin(C); farklı yönleri olan sadece DNA'da Timin ve sadece RNA'da Urasil'dir. Ekol hoca kimyaya devam ediyoruz..
ii)5C'li Şekerler: Riboz(C5H10O5) ve deoksiriboz(C5H10O4) beş karbona sahiptirler. Adlandırmalarındaki fark DNA'nın bir eksik oksijen atomuna sahip olmasından ileri gelir.
Fosforik Asit iii)Fosforik Asit: Fosforik asit(H3PO4) veya fosfat denilen bu yapı nükleotitlerin hepsinin yapısında bulunur; ortak özellik de denilebilir. Ekol hoca konu anlatımına devam ediyoruz.
1.DNA(Deoksi-Bir Oksijen Eksik-ribonükleik asit)
a.Yapısı ve Özellikleri: DNA helezonik(yangın merdiveni gibi kıvrımlı) şekildedir. DNA'yı yangın merdiveni gibi düşünmeye deam edersek merdivenin kenar kısımları deoksiriboz organik şekeri ve fosforikasit; merdivenin ortası da Adenin'in karşısına her zaman Timin(aynı şekilde tam tersi de geçerli) ve ikili hidrojen bağıyla bağlanarak; Guanin 'in karşısına her zaman üçlü hidrojen bağıyla Sitozin(tersi de geçerli) bağlanır. Ekol hoca derslerinde bunlardan yola çıkarak bulabileceğimiz bazı denklemler şunlardır:
Baz Çeşitleri


b.Biyolojik Şifre Taşıma Özelliği: DNA'daki zincirler üzerinde nükleotitlerin diziliş sırası bütün bireylerde kendine özeldir, farklıdır. Bundan dolayı farklı gen ve kromozom yapıları meydana gelir. 1999 Öss Biyoloji Sınavı'nda bununla ilgili bir soru çıkmıştır. Ekol hoca kimyanın incelediği soruda genlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan özellikler soruluyor. Doğru cevaptaki bilgilerden yola çıkarak: dört farklı nükleotiti farklı miktarlarda bulundurmak, nükleotitlerin zincirdeki konumlarının farklı olması ve nükleotitlerin oluşturduğu zincirlerin uzunluğu bu durumu sağlar. DNA nükleotit (A,T,G ve C) diziliminin farklı kombinasyonlarından dolayı çok geniş bir bilgi deposudur.
c.Görevleri: İki ana görevi: ilk olarak kendini eşleyerek(replikasyon) üremeyi ve kalıtsal bilginin aktarılması; ikincisi protein sentezini gerçekleştirerek metabolik(yapım ve yıkım) faaliyetleri koordine etmektir.
I)DNA eşlenmesi(replikasyon veya duplikasyon) ve kalıtım: Bir hücrenin bölünmesi ve yeni hücre oluşumunun temelinde dnanın kendisini kopyalaması yatar. Dna kendini çoğaltırsa orada bölünme olacak demektir.
Watson-Crick'e göre Dna eşlenmeden önce yeterince A,T,G ve C oluşturur. Dna madde miktarı iki katına ulaşınca hidrojen bağlar açılarak esas Dna'nın nükleotitleri ile sayısı eşit olan yeni nükleotitler Dna polimeraz enzimleri sayesinde birbirlerine bağlanır. Bu olaya da yarı korunumlu eşlenme denir. Deneylerle de bu yöntem sağlanmıştır.
Bir ipliğin korunduğu ve diğer ipliğin yeni yapılmış nükleotitlerden oluştuğunu gösteren DNA'nın yarı korunumlu eşlendiğini ispatlayan deney şeması:
Normal azota sahip Dna'yı ağır azot barındıran ortama bırakıyoruz. Ekol hoca resimlerimize tıklayarak resmi büyetebilirsiniz.
DNA'nın yarı korunumlu eşlenmesiSonuçlar:
Normal azotlu DNA, ağır azot ortamında n kez bölünsün. Oluşacak DNA sayısı 2n(ikiüzeri n)'dir. Bunların içindeki melez Dna sayısı (n kaç olursa olsun) 2'(ikiüzeri bir)'dir. Ağır azotlu Dna sayısı ise 2n-2(ikiüzeri n eksi iki)'dir.
Melez bir dna: ağır azot ortamında kaç kez bölünürse bölünsün bir tane melez, diğer dnalar ağır azotlu olur; normal azot ortamında kaç kez bölünürse bölünsün bir tane melez, diğerleri normal azotlu olur.
Bütün bu oranların doğruluğu bakteri kültürünün santrifüj edilmesi ile anlaşılmıştır.
II)DNA'nın yöneticilik görevi: Canlı hücrelerde her an binlerce değişik tepkimeler olmaktadır. Tepkimelerin hepsi çok hızlı ve belirli bir sıcaklıkta (vücut sıcaklığında) gerçekleşmektedir. Bunu da biyolojik katalizör olan enzimler sağlar.
Enzimler protein yapıda olup Dna kodlarına göre üretilir. Dna her çeşit enzim ve protein birleşimi için kodlama yapmakla hücredeki faaliyetleri de dolaylı olarak yönetmiş olur.
d.Dna ile ilgili deneyler: Deoksiribonükleikasit(Dna) yönetici bir moleküldür ve aktarıldığı diğer hücrelerde kalıtsal değişiklik oluşturabilir. O.T.Avery diplococus pnemonia denilen, kapsüllü ve kapsülsüz çeşitleri bulunan bakteri türleri ile çeşitli deneyler yapmıştır. Deneyler sonucunda çıkarılabilecek özet sonuç şudur ve 1992'deki Öss sınav sorusunda da bu sorulmuş: bakteri türleri arasında konjugasyon(sitoplazmik köprü sayesinde parça aktarımı) ile eşeyli üreme gerçekleşir ve yeni nesile aktarılabilir.
d.Gen(nokta) mutasyonu: Dna eşlenmesi sırasında yanlış baz eşlenmesi, nükleotit çiftinin yer değiştirmesi, yeni nükleotit çifti eklenmesi-eksilmesi gibi çeşitli şekillerde görülebilir.
Orak hücreli anemi hastalığı tek bir baz çeşitindeki farklılaşma sonucunda oluşur. Bu hastalık yüzünden alyuvarlar yeterince oksijen bağlayamaz ve alyuvar hızlı parçalandığından hastalar ölebilir.
2.RNA(Ribonükleikasit): Kendini eşleme özelliği yoktur. Tek zincir barındırır. DNA üzerinden ve onun oluşturduğu şifrelere göre sentezlenir. mRNA, tRNA ve rRNA çeşitlerinin hepsi protein sentezinde rol alırlar.
I)Elçi(Mesajcı)RNA: Dna'nın anlamlı zincirinden oluşan ve protein sentezine kalıplık yapan 3'lü nükleotitlerden(A,U,G) yani kodonlardan meydana gelen Rna çeşitidir.
TranskripsiyonDna'nın anlamlı kısmından Rna polimeraz enzimlerinin de yardımıyla mRNA sentezine transkripsiyon(yazılma) denir.

II)Taşımacı RNA(tRNA): tRNA'lar aminoasitleri sitoplazmadan alıp ribozomlara taşımakla görevli; üç yapraklı yonca görünümüne sahip RNA çeşitidir. tRNA tür sayısını hesaplamak için matematikteki fonksiyona benzetirsek, üç nükleotit bir antikodon(tanım kümesi), dört çeşit nükleotit(değer kümesi) ve üç kodonun durdurucu olduğu ekol hoca matematik hesabıyla:
tRNA çeşit sayısı

III)Ribozomal RNA(rRNA): Ribozom iki alt birimden oluşur. rRNA ve proteinden yapılmış bu iki birimde rRNA %40'lık protein %60'lık kısmı oluşturur. Protein sentezi yapılacağı zaman 5s rRNA kısmı f1 ve f3 faktörlerini kullanarak birimleri bağlar.
ribozomRibozomun görünümü:
3.Genetik Şifre ve Protein Sentezi: Proteinler ve enzimler bireye özgü yapılar olduğundan hazır alınamaz; canlı kendi vücudunda üretmek zorundadır. Protein sentezi ribozomda gerçekleştirilir. Proteinlerin yapısında 20 çeşit aminoasit vardır. Dolayısıyla en az 20 şifre olması gerekli ve bunu da 3'lü dizilişle(triplet) 64 şifre sağlamaktadır. Bu üçlü baz dizilişine genetik şifre denir. Genetik şifreye göre sentezlenen mRNA'nın üçlü baz grupları kodonları oluşturur.
Hücrede sentezlenen proteinlerine yapısına katılan amino asitlerin sayısı, çeşiti ve nasıl sıralanacağı çekirdekte bulunan DNA'daki şifreler tarafından belirlenir.
I)Protein Sentezinin Safhaları: Bütün canlı hücrelerdeki protein sentezinin özeti şöyledir:
Protein Sentezii)mRNA sentezlenmesi(Transkripsiyon): Protein sentezinde gerçekleşen ilk iş, DNA'dan ilgili proteinin şifresinin mRNA'ya aktarımıdır. DNA bu iş için nükleotit zincirlerinden birisinin belirli bir kısmını kullanır. Ekol hoca Transkripsiyon(yazılma veya çevirim) görseli şu şekildedir:
Transkripsiyon


ii)mRNA'ların çekirdekten sitoplazmaya aktarımı: Şifre taşıyan mRNA, çekirdek zarındaki porlardan sitoplazmaya geçer ve ribozomun küçük alt birimine tutunur.
iii)Ribozomun aktifleştirilmesi: mRNA küçük alt birime bağlandıktan sonra iki ribozom birimi birleşip protein sentezine hazır hale getirilir. mRNA'nın çok sayıda ribozomla kilitlenmesi polizom olarak adlandırılır.
iiii)tRNA'ların aktifleştirilmesi: mRNA ribozoma yerleşince, sitoplazmadaki aminoasitleri bağlamış tRNA'lar aktifleşir.
iiiii)amino asitlerin ribozoma taşınması: Kendi amino asit moleküllerine sahip ve yüksek enerji bağıyla tRNA'ya bağlı amino asitler mRNA koduna göre ribozama gelir.
iiiiii)mRNA-tRNA eşleşmesi: Sentez sırasında ilk tRNA antikodonu ile mRNA kodonları arasında geçici hidrojen bağı kurulur.
iiiiiii)şifrelerin okunması(translasyon): Birinci tRNA'nın amino asiti AUG metionin amino asiti(başlatma kodonu) sayesinde tRNA'dan koparak yanındaki tRNA'nın aminoasitleri ile durdurucu 3 kodon çeşidi okunana değin protein sentezler. Protein sentezi tamamlanınca metionin koparılarak atılır ve her protein kendine özgü yapısını kazanmış olur.
II)Santral Dogma ve Protein Çeşitliliği: DNA'dan RNA oluşturulmasına çevirim ya da yazılma(transkripsiyon) denir.
Ekol hoca konu anlatımlarımızda yazılma sonucunda oluşturulmuş mRNA'nın protein sentezinde kullanılmasına ise okunma(translasyon) demiştik. Bütün bu yönetim olayları ise santral dogma(merkezden yönetim) olayını anlatır.
Santral DogmaProtein sentezi bir dehidrasyon(su açığa çıkarma) tepkimesidir. Protein sentezinde katalizör olarak enzimler; aktive edici olarak ATP görev alır.
Protein molekülünün her bireyde kendine özgü olmasında: amino asit sayısı,çeşiti,protein yeri ve çeşitlerin kullanım sayısı etkilidir.
III)Proteinlerin Görevleri ve Yapıları: Sentezlenen polipeptid yapılı proteinler hücrede: enzimlerin, zar sistemlerinin, hormonları; kromozom, ribozom, sentrozom gibi organellerin yapısında; antijen, antikor, hemoglobin, pıhtılaştırıcı-kan proteinleri olarak kullanılırlar.
Proteinler yüksek sıcaklığa maruz kalırsa kompleks yapıları indirgenebilir; peptid bağları bile kopabilir. Bu da denatürasyondur.
DNA,RNA ve ATP'nin ortak ve farklı özellik incelemesi:
nükleotitlerKonu ile alakalı diğer başlıklar;

1.Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi Videolu Konu Anlatımı

2.Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi Yaprak Testi (1)
3.Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi Yaprak Testi (2)

9.sinif kimya karişim videolu konu anlatimi

Ekol hoca kimya derslerin den merhabalar sevgili arkadaşlar. Ekol hoca 2011-2012 öğretim yılı lise 1 yani 9.sınıf kimya müfredatında polimerleşme ve hidroliz konusundan sonra geçen karışımlar konusu videolu anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Karışımı oluşturan maddeler birden fazla ve kendisinin fiziksel özelliklerini kaybetmeden biraraya gelen maddelerin oluşturduğu durumdur. Karışımı oluşturan maddeler karışım içinde dağılma şekline göre homojen ya da heterojen olarak iki bölümde inceleniyor. Heterojen ise kendi içerisinde süspansiyon, emülsiyon, kolloit ve aerosol gibi ayrılır. Çözeltiler çözücü içerisinde çözünen madde miktarının az veya çok olmasına göre derişik ve seyreltik olarak ayrılır. Çözeltiler de içerdikleri çözünen miktarına göre doymuş, doymamış ve aşırı doymuş şeklinde tasnif edilmiştir. Kütlece yüzde tablo üzerinde inceleme karışımların sınıflandırılması ayrılması gibi kavramları yine videomuzda inceleyeceğiz.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Karışımların Ayrılması Videolu Konu Anlatımı
2.Çözeltiler Videolu Konu Anlatımı
3.Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Videolu Konu Anlatımı
4.Çözünürlük Dengesi Videolu Konu Anlatımı

Element Kökleri Videolu Konu Anlatimi

Ekol HocaEkol hoca kimya dersleri kapsamında sizlere ekol hoca 9.sınıf lara ve ygs 2012 ye gireceklere özel kimya dersinin temeli sayılan ve Ramazan hocamızın hazırladığı element kökleri bileşiklerin adları ni videolu bir şekilde hızlandırarak sırasıyla elementlerin değerlikleri ile birlikte belirtiyoruz. Videomuzda daha çok dikkat çektiğimiz özel elementleri anlatmaya çalıştık. Konuya lise 1 lere ve yükseköğretime geçiş sınavı 2012 ye girecek arkadaşların özellikle dikkat etmesi gerekir. Çünkü, 2011 ygs kimya bölümünü incelediğimizde elementler ve bileşiklerin adları ile ilgili bir sorunun çıktığı bu temel bilgileri bilmeyen arkadaşların bu soruyu yapamadıkları görülecektir. Özellikle formüllerini bilmenizi istediğimiz bazı maddeler: Hidrojen, lityum, fosfat, sodyum, bromür; bileşikler: dikromat, hidroksit, hipoklorit, bikarbonat, okzalat, karbonat gibi maddelerin bileşiklerin formülü ve adlarını her zaman aklımızda bulundurmalıyız.

Ekol Hoca Konu Anlatimi

Ekol Hoca Konu AnlatımıEkol hoca konu anlatımı videolar ve yazılarla desteklenen sitemizde ilköğretim, lise ve mezun öğrencilere yönelik ekol hoca matematik, ekol hoca fizik, geometri, kimya, ingilizce, coğrafya, tarih, biyoloji, edebiyat, almanca ve daha birçok branşta yazı ve video yöntemleriyle ekol hoca konu anlatımlı dersleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakında ekol hoca kpss ye daha da ağırlık verip kamu personeli seçme sınavı na hazırlanan arkadaşlarımıza da ücretsiz konu anlatımı çalışabilecekleri bir içerik sunmaya çalışacağız.
Ders anlatım videoları ve soru çözümleri ne anasayfada sol tarafta bulunan menü linklerinden kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Son yıllarda değişen sınav sistemleri ile ilgili önemli noktaları daha iyi inceleyip konu anlatım videolarımızı ona göre şekillendirmeye çalışmayı istiyoruz. Ekol hoca konu anlatım olarak ilköğretim ve liseye giden arkadaşlarımıza derslerinde ve hayatlarında başarılar diliyorz.

Ekol hoca ygs 2012

Ekol Hoca Ekol hoca analiz bölümümüzde yeni öğrenci seçme sınavının mantığını; ösym nin öğrenci seçerken kullandığı yöntemlerden bazılarını inceleyeceğiz.
Ekol hoca fizik, kimya ve biyoloji dersleri nin 2012 sisteminde en çok değişen branşlar olduğu tespitini yaptık. Artık sınav sisteminin mantığı daha çok konu-içerik; dolayısıyla daha kolay öğrenci ayırımıdır.
İkibinoniki yüksek öğretime geçiş sınavı nda değişimin ilköğretim fen ve teknoloji dersi sorularında daha ağırlıkta olacağını tahmin ediyoruz. Değişen sınav sistemi ile birlikte artık fizik, kimya ve biyoloji derslerinde tarihçenin yani o alana damgasını vurmuş kişilerin/bilim adamlarının yaşantısı hakkında da bilgi sahibi olmak zorundayız. Mesela, maddenin atomlardan oluştuğu; maddenin parçalanabileceğini söyleyen Cabir bin Hayyan'la ve simya ile ilgili mutlaka soru çıkacağını öngörüyoruz.
Fizik ve biyoloji alanında tarihçeyi bu kadar önemsemeyen ösym, kimyada bir hayli önemsemiş.
O yüzden ekol hoca konu anlatımları sitemizde diyoruz ki, sınava çalışırken bu noktalara artık daha çok dikkat etmelisiniz. Hepinize 2012 ygs ve lys de başarılar diliyoruz.

Kimya Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

Atom ModelleriEkol hoca kimya dersleri nden merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere lise kimya atom modellerinin tarihsel gelişimi teorileri ve yapısı hakkında yeni müfredata uygun bir şekilde lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf atom teorileri nden bahseden ygs 2012 ye de uygun bir ekol hoca kimya anlatımı yapacağız inşallah.
1.Dalton Atom Modeli(1803): Bileşikleri oluşturan elementlerin belirli kütle oranı ile birleştiği ve bu oranın sabit olduğunu bulmuştur. Atom daha küçük parçalara bölünemez; bir elementin bütün atomları aynıdır; atomlar içi dolu küreciklerdir ve farklı elementlerin kütleleri aynı olabilir görüşleri doğru değildir.
2.Thomson Atom Modeli(1897): Elektroliz deneyleri ile maddenin elektrik yüklü bir yapısının olduğu; pozitif ve negatif yüklü tanecikler içerdiğini ortaya koymuştur. Atomdaki pozitif yük içerisinde negatif yüklerin homojen olarak dağılması; atomun yapısının çok büyük bir kısmını protonların oluşturduğu görüşleri doğru değildir.
3.Rutherford Atom Modeli(1911): Alfa ışınları yayan bir radyoaktif maddenin bu ışınlarını çok ince metal bir levha üzerine göndererek meydana gelen olayları inceleyerek atomun yapısını temel olarak açıklamış; ancak elektronların çekirdek çevresindeki konum ve hareketlerinden hiç bahsetmemiştir.
4.Bohr Atom Modeli(1913): Atomların yüksek sıcaklıklarda oluştuğu spektrum çizgilerinden elektronların çekirdeğe uzaklıkları, yörüngeleri, enerji seviyeleri (temel hal, uyarılmış hal) ve potansiyel enerjileri ile ilgili bulgular ortaya koymuştur.
5.Modern Atom Teorisi: Elektronların yeri ve hızı aynı anda bilinemez. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yerler orbitallerdir. Her temel enerji seviyesinden n2(nkare) tane orbital, 2n2(2nkare) tane elektron bulunabilir. Alt enerji seviyeleri s, p, d ve f 'dir.
Ekol hoca kimya konuları ndan atom teorilerinin tarihsel gelişimi bu şekildedir.

Türkiye Tarihi Videolu Konu Anlatimi

Ekol hoca tarih dersleri kapsamında şimdi sizlere Fazıl Mustafa TAŞÇI hocamızın hazırladığı hem lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf ve lise 4 12.sınıf lar ve dolayısıyla ygs 2012 de çıkabilecek sorular hem de kpss tarih türkiye tarihi konusu anlatımını yapmaya çalışacağız. Konumuzda ekol hoca, türkiye tarihi ni genel başlıklar olarak sırasıyla: ilk beylikler dönemi, anadolu selçuklu devleti, anadolu beylikleri dönemi, osmanlı devleti ve türkiye cumhuriyeti başlıkları altında inceleyeceğiz. İlk beyliklerde danişmentliler, saltuklular, mengücekler, artuklular, çaka beyliği; anadoluda kurulan türk devletlerinin türk kültürüne hizmetleri; anadolunun fethedilmesi, türkleşme, islamlaştırma, kültür-sanat eserleri; büyük selçuklu devleti, anadolu selçuklu devleti: 1.kılıçarslan, 1.mesut, 2.kılıçarslan devri, miryokefelon savaşı sonuçları, 1.gıyaseddin keyhüsrev, 1.izzettin keykavus, 1.alaaddin keykubat dönemi, yassıçemen savaşı sonuçları, 2.gıyaseddin keyhüsrev dönemi, baba ishak isyanı, kösedağ savaşı ve sonuçları ve anadolu selçuklu devletinin yıkılma sebepleri anadolu beylikleri(ni aşağıdaki videolarımızda ekol hoca tarih olarak madde madde inceleyoruz.

9.Sinif Biyoloji Hücre Konusu Anlatimi

Ekol HocaEkol hoca biyoloji dersleri nden merhabalar. Şimdi sizlere lise 1 konusu olan ve ygs 2012 de soru çıkartabilecek olan sitemizde videolu konu anlatımı da bulunan 9.sınıf biyoloji hücre konusu yazılı anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Hücre, canlının en küçük temel yapı birimidir. Bütün hücrelerin ortak özellikleri: hücre zarı ,sitoplazma ve organeller bir de hücre çekirdeğidir. Ekol hoca dersleri nde hücrenin temel organellerini aşağıda inceleyelim.
A.Hücre Zarı: Miktarı en çoktan aza doğru: Protein,yağ ve karbonhidrattan oluşan; canlı, esnek; yapısındaki glikoprotein ve glikolipitler sayesinde hücreye madde alımı, hücrelerin birbirini tanıması gibi işlevleri olan ve akıcı mozayik zar modeli ile açıklanan seçici geçirgen yapıdır.
B.Sitoplazma ve Organeller: Sitoplazma, hücre zarı ile çekirdek zarı arasını dolduran, organeller ve plazmadan meydana gelmiş karışımdır. Organeller sitoplazmada olduğu için biyokimyasal(hayatsal) faaliyetler burada geçiyor diyebiliriz.
1.Endoplazmik Retikulum: Hücre zarı-çekirdek zarı arası uzanan, hücreyi ağ gibi örmüş hücre içi kanallar sistemidir. Granüllü E.R: protein bulunduran; granülsüz e.r: proteinsiz organellerdir.
Hücre içi ve dışına madde iletimi, organik madde sentez ve depolanmasını gerçekleştirirler. Çeşitli organelleri sentezlemelerinin yanısıra sentezlenen proteinleri de golgiye taşırlar.
2.Ribozom ve Protein Sentezi: Her türlü protein ve enzim sentezinin yapıldığı zarsız organellerdir. Ç.zarı, e.r zarı, sitoplazma, mitokondri ve kloroplastın da sıvısında bulunurlar. Büyük birimi protein, küçük alt birimi rRNA dır. Bütün canlılarda bulunan temel organeldir.
3.Golgi Cisimciği ve Madde Paketleme: ER dan oluşan ve değiştikleri zaman da lizozumu oluşturan organellerdir. Salgı maddelerinin oluşturulması, paketlenmesi ve salgılanmasından sorumludurlar.
Pankreas, süt bezi ve hipofiz bezi gibi salgı bezlerinde, bitkilerin nektar bezlerinde, salgı dokusunda bol miktarda bulunurlar.
Ekol hoca biyoloji hücre organelleri bölümüzde sırada lizozom var.
4.Lizozom ve Hücre İçi Sindirim: Golgi cisimciğinden meydana gelen organellerdir. Hücreye besin kofuluyla alınmış besinleri; protein, polisakkarit ve nükleik asitleri parçalayıcı özelliğe sahiptirler. Yaşlı hücrelerde lizozom patlaması sonucu otoliz denilen hücre ölümü gerçekleşir.
5.Mitokondri ve Oksijenli Solunumla Atp Sentezi: O2'li solunumla enerji üretilen hücre içi enerji santralleridir. Çift katlı zarla çevrili; dna,rna ve ribozom bulundurup organik madde tüketir, atp ve inorganik madde üretip atp yi depolar.
6.Koful ve Madde Depolama: Hücrede artık maddelerin ve fazla sıvıların depolandığı keseciklerdir. Besin(fagositik) koful hücre içerisine alınan maddelerin sindirilmesini, kontraktil
(boşaltım) kofulları ise, fazla suyun atp harcanarak dışarı atılmasını sağlar.
7.Sentrozom ve Hücre Bölünmesi: Sadece hayvansal hücrelerde ve basit yapılı alg ve mantar türlerinde bulunur. Hücre bölünmesi sırasında eşlenerek hücrenin kutuplarına çekilir ve iğ ipliklerini tutarlar. Bu sayede kromozom takımlarının ayrılması sağlanır.
8.Plastitler; Besin Sentezi ve Bazı Maddelerin Depolanması: Yalnız bitkisel hücrelerde ve alglerde bulunan renk maddeleridir. Yapısında lipid, protein, dna, rna, ets elemanları ve ribozomlar bulunur. İnorganik madde tüketir, organik besinleri sentezler. Çift katlı zarla çevrilidir. Plastitler: kloroplast(yeşil renkli), kromoplast(yeşil harici renkler) ve lökoplast(depo) olmak üzere üç çeşittir.
9.Hücre Çeperi(Duvarı): Bütün prokaryotlarda, mantarlarda, bazı bir hücrelilerde ve bitki hücrelerinde bulunur. Bitkilerde selüloz karbonhidrat çeşitinden yapılan çeper, bakterilerde başka moleküllerin birleşiminden oluşur.
C.Hücre İskeleti ve Destek: Ökaryot hücrelere şekil verip, hücre içi organizasyonu sağlayan mikroflament(aktin proteinlerinin dizilmesinden oluşan, mikrovillus yapısını da oluşturan), mikrotübüller(sil ve kamçıların yapısında bulunan, tübülinden oluşmuş; hücre iskeleti, hücreye şekil vermenin yanında; organellerin hücre içi yer değişimi, hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareketinde bulunur) ve ara flamentler (orta kalınlıkta, hücre şeklinin ve hücredeki organellerin yerinin sabitlenmesini sağlayan; deride de bulunan yapı) den oluşur.

Ç.Hücre Çekirdeği: Prokaryotlarda zarsız olarak, bütün hücrelerde bulunur. Üzerindeki porlar oldukça geniştir(mRNA ve tRNA ların geçişi için). Yapısı çift katlı fosfolipid şeklindedir.
Çekirdekçik; kromatin ipliğin yoğunlaşmış şeklidir. Protein ve RNA yönünden de zengindir.
Çekirdek plazması(karyoplazma); su, nükleotitler, RNA, Atp ve enzimlerden oluşur.
Kromatin iplikler, çekirdeğin en önemli kısımları olup; hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozom adını alır; hücre yönetimi, kalıtım görevlerini üstlenir. Hücre bölünmeden önce de eşlenerek kromatitleri meydana getirir.
Eşlenmiş iki kardeş(homolog) kromozomu sentromer bir arada tutar.
Çeşitli Hücrelerin Organel Bulunup Bulunmaması Yönünden Karşılaştırması
Hücre Organelleri

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Hücre Videolu Konu Anlatımı
2.Hücre Bölünmeleri Videolu Konu Anlatımı

9.sinif simya konu anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri kapsamında şimdi sizlere lise 1 9.sınıf kimya konusu olan ve 2012 ygs soruları nda çıkması kuvvetle muhtemel olan simya konusu ndan bahsedeceğiz. Simya, maddelerin sistemli olmayan bir yolla birbirleriyle karıştırılarak yeni maddelerin elde edildiği bir sanattır. Ekol hoca simya nın ygs 2012 de çıkabilecek en önemli incelemesi: Simya bir bilim dalı değildir; çünkü simya sistemli(dizgesel) tutarlı bir yolla maddelerin incelenip bilimsel yöntem yani problem belirlenmesi;gözlem sonuçları(veri) toplanması;kontrollü deney(deney şartlarından her zaman sadece bir tanesinin değiştirilerek deney düzeneğinin kontrol edilmesi) ve nicel(ölçüye bağlı) gözlem yapılarak teori(varsayım=faraziyye) kurulması şeklinde değildir. En önemli simyacı 8.yüzyılda yaşamış Türk ve İslam dünyasının önemli bir insanı ve uluslararası kabul görerek Kimyanın Babası ünvanını alan Cabir bin Hayyan 'dır. Kitaplar ve kullanımlarda El Cabir ya da Cabir diye de sıkça bahsedilen Cabir bin Hayyan bugün bile hala kullanılmaya devam eden süzme damıtma ve birçok yöntemi bulmuştur. Cabir bin Hayyanın Atom hakkındaki görüşleri ilk gerçeklikle örtüşen görüştür. Atom hakkında ilk görüşü M.Ö 5.yüzyılda: Democritus maddenin bölünemez en küçük parçası şeklinde yapmıştır. M.Ö 4.yy'da yaşayan Aristotales maddenin 4 ana biçimden(ateş,hava,su ve toprak) tan oluştuğunu söyler. 8.yüzyılda yaşayan İslam Alimi Cabir bin Hayyan: "Atom sanıldığının aksine bölünebilir.Maddenin en küçük yapı taşı olan atomda yoğun bir enerji vardır. Atom parçalanırsa bu öyle büyük bir güç oluşturur ki Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. İşte bu Allahu Teala'nın kudret nişanıdır(göstergesidir)." diyerek atomun bölünebileceği söyleyen ilk bilim insanı olmuştur. Kimya biliminin kurulmasında diğer önemli bilim adamları 17.18.yylarda yaşayan Mariotte Lavoiser ve Robert Boyle dur.
Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Simya Videolu Konu Anlatımı

Tarih Cumhuriyet Dönemi Diş Politikasi

Ekol hoca tarih derslerinde pelin hocamızın anlatımları ile sizlere lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf cumhuriyet dönemi dış politikası temel ilkeleri tam bağımsızlık, devletlerin eşitliği, yurtta sulh cihanda sulh, güçlenerek caydırma; lozandan kalan sorunlar: musul sorunu-şeyh sait isyanı, petrol, dış borçlar; devletlerin silahlanma yarışları, milletler cemiyeti, balkan antaktı, montrö boğazlar sözleşmesi, sadabat paktı; ikinci dünya savaşı, soğuk savaş ve daha birçok kavrama yine videomuzda değineceğiz.

Coğrafya Ülkeler Coğrafyasi Videolu Konu Anlatimi

Ekol hoca coğrafya derslerimizden merhabalar sevgili arkadaşlar. Coğrafya hocası Cafer ELİTOĞ un anlatımlarıyla sizlere lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf konuları; ygs özellikle lisans yerleştirme sınavı lys 2012 2013 konusu olan ülkeler coğrafyası konusunu videolu olarak işlemeye çalışacağız. Konuda, dünya fiziki haritası üzerinden ekvator 23' 27" kuzey yani yengeç ve güney oğlak dönenceleri ve 66' 33" kutup daireleri bölgelerini de özellikle inceleyeceğiz. Harita üzerindeki bu uygulamalı anlatım videosu aşağıdadır.

Coğrafya Madencilik ve Sanayi Videolu Konu Anlatimi

Ekol hoca coğrafya dersleri konu başlığı altında sizlere sevgili Cafer ELİTOĞ hocamızın anlatımlarıyla ygs lys 2012 2013 coğrafya temel taşlarından ve ekonominin bel kemiğini oluşturan madencilik ve sanayi videolu konu anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Konumuzda bor krom demir çelik mineralleri ve cevherlerin çıkarıldığı işlendiği illerimiz enerji çeşitleri taşkömürü linyit petrol doğalgaz jeotermal enerji hidroelektrik rüzgar güneş ve radyoaktif elementler gibi kavramları da incelemeye çalışacağız. Derslerinizde ve ekol hoca dersleri sitemiz olarak tüm öğrencilerimize yükseköğretime giriş geçiş sınavı ygs 2012 ve lys 2012 de herkese başarılar.

Fizik Atom Teorileri ve Paralel Hareket Videolu Anlatimi

Ekol hoca fizik dersleri nden ayhan hocamızın anlatımlarıyla yeni müfredatta daha ayrıntılı olarak işlenilmeye başlanan atom teorileri ve paralel hareket videolu konu anlatımı nı sizlere sunmaya çalışacağız. Konuda, atomun tarihsel gelişimini dalton rutherford thomson bohr atom modelleri paralel levhalar ışın çeşitleri fotonlar elektron salınımı olayı spektrum osiloskop gibi kavramları da inceleyeceğiz. Herkese ygs 2012,lys 2012 ve derslerinde başarılar.

Ekol Hoca Son Yorumlar


TOWERS