Ekol hoca videolu ilköğretim lise dersler bedava ücretsiz üyeliksiz matematik kimya fizik biyoloji ingilizce sosyoloji psikoloji mantık geometri konu anlatımı soru çözümleri öss hazırlık çalışma kitapları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.sınıf 1.dönem 2.dönem 1.yazılı 2.yazılı 3.yazılı soruları cevapları 2013 2013 yıllık plan

Kimyasal bağlar lysde çikmiş sorular

Ekol hoca kimya dersleri nden selamlar sevgili dostlar. Şimdi sizlere kimyasal bağlar konusu ile ilgili öss yeni adıyla ygs ve lys 2011 e ışık tutması amacı ile bugüne kadarki össlerde çıkmış kimyasal bağlar konusu ile ilgili tüm verileri tek bir videoda ramazan hocamızın anlatımlarıyla toplamaya çalıştık. Hepinize derslerinizde ve özellikle ygs 2011 ve lys 2011 de başarılar diliyoruz.

Kimya örtüşmeler ve hibrit orbitalleri konusu

Ekol hoca kimya dersleri ve testleri nden merhabalar sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 4 12.sınıf kimya örtüşmeler ve hibrit orbitalleri videolu konu anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Konuda, orbitallerin gösterim şekilleri yarı dolu tam dolu orbitaller şema formülleri ve gösterimi ve bağ oluşumları nı apolar kovalent gibi orbital şeması üzerindeki gösterimleri de dahil birçok ayrıntıyı videomuzda incelemeye başlayalım..

Kimya hibritleşme konusu videolu anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri nden selamlar sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 4 12.sınıf kimya dersleri kapsamında hibritleşme konusu videolu anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Konuda, hibritleşme nedir tanımı uyarılmış karbon atomu enerji alan karbon atomunun orbital şeması ve birçok kavramı tanımı örneklerle açıklamaya çalışacağız. Hepinize başarılar diliyoruz.

Kimya alkanlarda adlandirma videolu konu anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri ve testleri nden merhabalar sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 4 12.sınıf kimya konuları ndan alkanlarda adlandırma videolu konu anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Konuda, organik kimya nedir tanımı özellikleri doymuş doymamış tek halkalı bileşik halkalı hidrokarbonlar alkanlar alkinler dallanmış halkalı hidrokarbonlarda adlandırma izo kavramı izo ön eki ve daha birçok tanımı videolarımızda sizlere açıklamaya başlayalım.
Video 1

Video 2

Polimerleşme ve Hidroliz Videolu Konu Anlatimi

Değerli ekol hoca öğrencilerimiz. Şimdi sizlere ramazan hocamızla birlikte lise 1 9.sınıf kimya polimerleşme ve hidroliz konusu nu incelemeye çalışacağız. Konuda, Monomerler biraraya gelerek dimerleri oluşturuyor. Trimer ve monomer biraraya gelirse tetramer oluyor. Ekolhoca kimya lise 1 2011-2012 müfredatına uygun hazırladığımız bu derslerde yine monoklor eten vinilklorür poliamidin parçalanması dipeptit bağları yani kondenzasyon gibi 9.sınıf kimya konuları ndan birçok kavramı da inceleyeceğiz.

Kimya Tepkime Tipleri Videolu Konu Anlatimi

Ekol hoca online dersler altında yine Ramazan hocamızın anlatımlarıyla sizlere ekolhoca lise 1 9.sınıf kimya konularından reaksiyon tipleri konusu anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Konuda, reaksiyon tipleri genel olarak yanma, çözünme-çökelme, asit-baz(nötrleşme,nötralleşme) ve indirgenme-yükseltgenme gibi bölümleri içeriyor. Ekol hoca kimya dersine devam ediyoruz. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için ortamda olması gereken üç unsur yanıcı madde oksijen (oksijeni hava diye de kabul edebiliriz) ve tutuşma sıcaklığıdır. Buna bakarak da yanmayı önlemek için havadan yoğun ve reaksiyona girmeyecek bir madde örneğin karbondioksit maddeleri kullanmalıyız. Demirin yanması(paslanma) ve bazı maddelerin oksijenle reaksiyonlarını inceliyoruz ve sonucunda karbondioksit ve su çıkıyor. Çözünme ve çökelme tepkimelerinde ise çözünme ve çökelmenin arasındaki farkı; çözünmenin tanımı yani iki maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılması ve çökelme bir çökeltinin oluşmasıyla sonlanan bir reaksiyon olduğunu inceleyeceğiz. 9.sınıf kimya konuları ndan olan reaksiyon tepkimeleri konusunda yine asit-baz yani nötürleşme reaksiyonları iyonik eşitlik indikatörler ayıraçlar fenolftalein turnusol metil oranjın görevlerini ortak ve farklı özelliklerini yükseltgenme ve indirgenmeyi tepkimeler üzerinden bulmayı ve örneklendirmeyi kavramlarla incelemeye başlayalım.
Reaksiyon tipleri lise bir kimya dersinde 2.dönem 1.yazılı sınavının konularındandır. Hem bu yönden hem de ygs ve lys sınavında çıkabileceği için daha bir özenle takip etmenizi tavsiye ediyoruz.


Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Reaksiyon Tipleri Videolu Konu Anlatımı (Özkan Hoca)
2.Kimyasal Değişmeler Videolu Konu Anlatımı

Kimya kimyasal değişmeler videolu anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri ve testleri nden merhabalar sevgili öğrenci dostlarımız. Şimdi sizlere dokuzuncu sınıf lise 1 9.sınıf kimya dersi kimyasal değişmeler videolu konu anlatımı yapmaya çalışacağız inşallah. Konuda, modern kimyasal tepkime anlayışı kimyasal reaksiyonlar dalton kimdir ayrılma birleşme yeniden düzenleme fiziksel ve kimyasal özellikler rengi fiziksel hali tadı kokusu elektriksel iletkenlik ve birçok kavramı videomuzda açıklamaya çalışıyoruz..

Kimya Organik Bileşikler Videolu Anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri ve testleri nden merhabalar sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 1 dokuzuncu sınıf 9.sınıf kimya organik bileşikler videolu konu anlatımı nı ramazan cansoy hocamızla anlatmaya çalışacağız. Konuda, organik bileşik ve anorganik bileşikler arasındaki farklar organik bileşikler yanıcıdır anorganikler ise genelde yanıcı değildir. Organik bileşikler çoğunlukla kovalent bağlı bileşiklerdir. Alkan alken alkin gibi kavramları da ve birçok şeyi videomuzda izleyelim..

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Bileşikler,Yükseltgenme Basamakları Videolu Konu Anlatımı
2.Bileşiklerin Adlandırmaları Videolu Konu Anlatımı

Kimya Bileşik Adlandirmalari Videolu Konu Anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri ve testleri nden merhabalar sevgili öğrenci dostlar. Şimdi sizlere dokuzuncu sınıf lise bir lise 1 9.sınıf kimya bileşik adlandırmaları konusu videolu anlatımı nı yapacağız. Konuda, katyonlar iyonik bağlı bileşikler bileşik formüllerinin yazılması ve adlandırma birden fazla değerlik alan elementler metal ve ametal ve bileşikler okunmaları gibi birçok ayrıntıyı anlatmaya çalışacağız. Şimdi videomuzu inceleyelim.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Bileşikler,Yükseltgenme Basamakları Videolu Konu Anlatımı
2.Organik Bileşikler Videolu Konu Anlatımı

Kimya polar apolar molekül bağ çekimleri

Ekol hoca lise 1 9.sınıf kimya dersleri kapsamında şimdi sizlere ramazan hocamızın anlatımlarıyla polar bağ apolar bağ molekül çekimleri konusu videolu anlatımı ekolhoca online ücretsiz soru çözümleri noktasında birçok kavramı anlatmaya çalışacağız. Konuda, bağın polarlığı apolarlığı ve molekül oluşumunun lewis nokta yapısı ile gösterilmesinide anlatacağız.

Kimya Lewis Nokta Metodu Videolu Anlatimi

Ekol hoca kimya dersleri nden merhabalar sevgili öğrenci arkadaşlar. Şimdi sizlere lise 1 9.sınıf kimya dersleri kapsamında lewis metodu nu anlatmaya çalışacağız. Konuda, elektrostatik fiziksel çekim kuvvetleri yoğun fazlar tanecikler arası çekim atomlar arası ve moleküller arası dublet oklet kuralı nedir tanımı özellikleri elektron dağılımı grup adları gibi birçok ayrıntıya ramazan hocamızın anlatımlarıyla yer vermeye çalışıyoruz. Hepinize başarılar dileriz.

Konu ile alakalı diğer başlıklar;
1.Molekül ve İyonların Lewis Elektron Nokta Metodu Videolu Konu Anlatımı

Ekol Hoca Son Yorumlar


TOWERS